LT200E on murskainten jättiläinen

Ominaisuudet

Altay Polimetally LLP avasi uuden kuparikaivoksen Kazakstanissa vuonna 2014. Metso toimitti kaivokselle maailman suurimman, täysin liikuteltavan esimurskauslaitoksen vastaamaan kaivoksen korkeisiin kapasiteettivaatimuksiin.

Laitos on täysin siirrettävissä ja koostuu MAF210™-lamellisyöttimestä, Lokotrack® LT200E™,-leukamurskainlaitoksesta, Lokolink™ LL16-liikuteltavasta kuljetinjärjestelmästä ja MS16™-stakkerista. Laitoksen kapasiteetti on 2500 tonnia tunnissa syötteen maksimikoon ollessa 1200 mm. Talvella äärimmäisen kylmät ja tuuliset olosuhteet tuovat omat haasteensa laitteistolle. Ilmastoitu valvomo ja täysin sähkökäyttöiset laitteet ovat Metson ratkaisuja haastavassa ilmastossa.

Hyödyt

  • Korkea tuotantoteho
  • Täysi liikuteltavuus
  • Täysin sähkökäyttöinen
  • Kytkettävissä siirrettävään Lokolink-kuljettimeen
  • Soveltuu äärimmäisiin sääoloihin

Prosessikooste

LT200E soveltuu esimurskaukseen. Laitteeseen kuuluvaa MAF210-lamellisyötintä syötetään tavallisesti kaivinkoneella tai pyöräkuormaajalla. MAF210 siirtää murskattavat lohkareet leukamurskaimeen, joka pienentää materiaalin haluttuun kokoon. Hienoaines putoaa välpästä suoraan pääkuljettimelle, joka siirtää kiviaineksen suoraan seuraaviin murskausvaiheisiin. Vaihtoehtoisesti hienoaines voidaan ohjata sivukuljettimelle.

Miten laite toimii?

Lokotrack® LT200E™ on tela-alustainen leukamurskainlaitos, jota voidaan siirrellä joustavasti työmaalla. Laitte on täysin sähkökäyttöinen, jolloin voimanlähteenä voidaan käyttää joko ulkoista virtalähdettä tai laitteen omaa dieselgeneraattoria.

Lokotrack LT160E voidaan varustaa tasosyöttimellä tai vaihtoehtoisesti täryvälpällä. Tarttuvan materiaalin käsittelyyn on tarjolla myös rullavälppä. LT200E-mallia voidaan syöttää myös MAF-lamellisyöttimellä.

LT160E:n yhteydessä käytetään usein myös siirrettävää Lokolink-kuljetinjärjestelmää. laitteeseen on saatavilla myös lukuisia lisävarusteita, kuten puomi- ja vasarayhdistelmä sekä pölynsidontajärjestelmä. Dieselgeneraattorin käyttöä suositellaan laitteen siirtämiseen.

 

Tekniset tiedot
Lokotrack LT200E
Murskain Nordberg® C200™
Syöttöaukon koko 2 000 x 1 500 mm
Teho 1 600 kW
Paino 850 000 kg
Esitteet
Nimi
Lokotrack siirrettävät murskaus- ja seulontalaitokset Lataa

Katsotut tuotteet