Tehoseula kaivossovelluksiin

Ominaisuudet

  • Soikea seulontaliike ja aaltomaiset seulontatasot
  • Seularunko soveltuu hyvin pölynsidontaan
  • Hyvä seulontatehokkuus pienessä tilassa

Hyödyt

  • Yhdistää suuren materiaalin läpimenon tukkeutumatta
  • Syötteen nopeus takaa tehokkaan seulonnan
  • Seulatasojen eri jyrkkyydet lisäävät tehokkuutta
  • Metson Trellex-seulaverkot sopivat seulaan

Seulaan saatavilla ScreenWatch®-kunnonvalvontalaite.

Esitteet
Nimi
Metson mineraalienkäsittelyratkaisut Lataa
Metson kaivosseulat Lataa

Katsotut tuotteet