Oikea esivälppä tarpeisiisi

Ominaisuudet

 • Varsin luotettavia laitteita materiaalin käsittelyyn, soveltuvat erityisesti kosteiden ja tarttuvien materiaalien välppäykseen.
 • Suunnanvaihto mahdollinen tukkeuman sattuessa
 • Erilaiset nopeudet valittavissa
 • Keskusvoitelu

Hyödyt

 • Käsittelee kosteaa ja tarttuvaa materiaalia tukkeutumatta
 • Sopii suurille lohkareille ja jäätyneelle materiaalille
 • Syötön määrä säädettävissä
 • Edellyttää vähemmän asennuskorkeutta ja rakenteita
 • Syöttää tasaisesti myös märkää materiaalia
 • Ei pölyä tai aiheuta tärinää tai melua
 • Yhdistää syöttimen suoraan seulaan
 • Tarvitsee vähemmän tehoa ja huoltoa

Prosessikooste

Voidaan syöttää ketjusyöttimellä tai sovelluksesta riippuen myös suoraan dumpperilla tai pyöräkuormaajalla.

Joissakin tapauksissa voidaan käyttää väliseulonnassa, jolloin materiaali on jo murskattu.

Rullavälpäjn toimintaperiaate

Kaivoksesta tai louhoksesta irrotettu syöte lastataan soikeiden rullien päälle. Kun rullat liikkuvat ympäri, niin hienoaines putoaa rullien välistä pois ja ylisuuri materiaali siirtyy rullien päällä eteenpäin. Rullien väliset raot pysyvät yhtä suurina välppäyksen aikana.

Esitteet
Nimi
Metson murskaus- ja seulontaratkaisut Lataa

Katsotut tuotteet