Pörssitiedote lokakuuta 7, 1999 10.00.00 ap. CET

METSON AUTOMAATIO- JA SÄÄTÖTEKNOLOGIA YHDISTÄÄ POHJOIS-AMERI

Metso-konsernin automaatio- ja säätöteknologian liiketoiminta-alue, Neles Automation, yhdistää Yhdysvalloissa Massachusettsissa sijaitsevan Shrewsburyn yksikön toiminnot muihin Yhdysvalloissa sijaitseviin yksiköihinsä. Uudelleenjärjestelyt ovat osa Neles Automationin pitkän aikavälin strategiaa parantaa kannattavuutta lisäämällä kustannustehokkuutta ja avainasiakasryhmien palvelua.

Venttiilien valmistus siirretään Shrewsburystä Chihuahuaan, Meksikoon, jossa Neles Automationin Jamesbury-divisioona valmistaa sulkuventtiilejä. Siirto koskee noin sataa työpaikkaa ja sillä arvioidaan saavutettavan noin viiden miljoonan dollarin vuotuiset kustannussäästöt.

Virtauksia säätäviä ja ohjaavia kenttälaitteita valmistavan Field Controls -divisioonan prosessi- ja energiayksikkö keskittää markkinointi- ja myyntitoimintonsa Houstoniin lähelle öljynjalostus- sekä kemian ja petrokemiateollisuuden markkinoita, joista 45 prosenttia sijaitsee tällä alueella. Sellu- ja paperiyksikön markkinointi ja myynti siirtyy Atlantaan, Georgiaan, ja liitetään aiemman Valmet Automationin sellu- ja paperiteollisuuden asiakaspalveluyksikköön. Kaikkia Field Controls -divisioonan liiketoimintayksikköjä palveleva uusi toimituskeskus sijoitetaan myös Houstoniin.

Jamesbury-divisioona siirtää Worcesterissä, Massachusettsissa, sijaitsevat toimintonsa Shrewsburyyn vapautuviin tiloihin. Jamesbury käyttää jo nyt noin 40 prosenttia tehtaan tiloista.

Suunnitelma toteutetaan kahden vuoden kuluessa.

Metso in Twitter