Pörssitiedote marraskuuta 26, 1999 11.00.00 ap. CET

METSO TOIMITTAA PUUNKÄSITTELY- JA KUIVAUSTEKNIIKKAA STORA ENSON KAUKOPÄÄN TEHTAILLE

Metson kuitu- ja paperiteknologian liiketoiminta-alue Valmet toimittaa laitteistot puun kuorintaan ja haketukseen sekä sellun kuivaukseen Stora Enson Kaukopään uudistusprojektiin. Tilauksen yhteisarvo on lähes 30 miljoonaa euroa (180 mmk). Laitteet toimitetaan ensi ja seuraavan vuoden kuluessa.

Toimitus sisältää kaksi kuorinta- ja haketuslinjaa, joilla prosessoidaan tehtaan tarvitsema lehti- ja havupuu. Kuorimon vuosikapasiteetti on 3,5 miljoonaa kiintokuutiometriä. Toimitukseen sisältyy myös laitteiden asennus, käyntiinajo ja koulutus. Kuorinta- ja haketuslinjojen ratkaisuista vastaa Valmet Woodhandling.

Täydellinen sellunkuivatuslinja sisältää kaikki päälaitteet sekä niihin liittyvän prosessiautomaation. Linjalla voidaan kuivata kaikkia Kaukopäässä tuotettavia sellulaatuja, kuten havu- ja lehtipuumassoja sekä kemihierremassaa. Linjan kapasiteetti on 1000 tonnia kemiallista massaa päivässä. Sellunkuivatuslinjan laitteet toimittaa Valmet Kemiallinen Massatekniikka ja ilmastointijärjestelmät Valmet Ilmajärjestelmät. Prosessiautomaatiosta vastaa Metson automaatio- ja säätöteknologian liiketoiminta-alue, Neles Automation.

Tilaus on Metson Valmet-liiketoiminta-alueen sellunkuivatusryhmän ensimmäinen kokonaisprosessitoimitus, joka perustuu Valmetin ja Rauman yhdistymisen myötä syntyneeseen uuteen kuivatusosaamiseen.

Stora Enson Kaukopään tehtaiden uusi kuitulinja on suunniteltu käynnistettäväksi huhtikuun alussa 2001. Nykyiselle kuitulinjalle tuleva kuorintalinja käynnistyy lokakuussa 2002.

Metso in Twitter