Pörssitiedote marraskuuta 10, 1999 11.00.00 ap. CET

Metson osavuosikatsaus 1.1. – 30.9.1999: METSON MARKKINATILANNE JA SANEERAUKSEN KERTAKUSTANNUKSET VEIVÄT MIINUKSELLE


 • Tammi-syyskuun liikevaihto oli 2 315 (1-9/98: 2 729) miljoonaa euroa.
 • Kertaluonteisten 14 miljoonan euron sulautumis- ja saneerauskustannusten jälkeen liiketappio oli 9 miljoonaa euroa (liikevoitto 171 milj. e).
 • Uusia tilauksia saatiin 2 372 (2 589) miljoonalla eurolla. Tilauskanta kasvoi syyskuun loppuun mennessä selvästi eli 1 463 (31.12.1998: 1 342) miljoonaan euroon viime vuodenvaihteesta.


   Metson markkinatilanne jatkui heinä-syyskuussa keskimäärin heikkona. Paperiteollisuus keskittyi pienempiin korvausinvestointeihin, uusi prosessinosia sekä investoi varaosa- ja huoltopalveluihin, joiden kysyntä jatkui hyvänä. Myös energia- ja kemianteollisuudessa investointiin niukasti, mikä supisti automaatio- ja säätöteknologiatuotteiden kysyntää. Kuitulevytekniikan tuotteiden kysyntä sen sijaan kasvoi. Murskainlaitteet rakennus- ja maanrakennusteollisuudelle kävivät kaupaksi Euroopassa, mutta kysyntä hiljeni hieman Pohjois-Amerikassa. Metsäkoneiden kysyntä säilyi hyvänä Euroopassa suurten hakkuumäärien ansiosta ja Pohjois-Amerikan markkinoillakin nähtiin ensimmäisiä elpymisen merkkejä.

   Metson liiketoimintojen integrointia jatkettiin heinä-syyskuussa yhdistämällä ja purkamalla jakelun, hallinnon ja tuotannon päällekkäisyyksiä. Päällekkäisten myyntiyhtiöiden vähentämistarve on yhteensä 32 konttoria. Markkinatilanteeseen sopeutuminen, heikko tuloskehitys ja liiketoimintojen rakenteelliset muutokset johtavat vuoden loppuun mennessä arviolta 2000 työpaikan vähentymiseen konsernin eri puolilla.

   Markkinatilanteen ei odoteta merkittävästi muuttuvan vuoden viimeisellä neljänneksellä. Loputkin sulautumisen ja rakennemuutosten kaikkiaan 60 miljoonan euron kertakustannuksista kirjataan kuluiksi kuluvan vuoden viimeisellä neljänneksellä ja näiden kulujen arvioidaan tulevan katetuiksi loka-joulukuun liiketoiminnan tuloksella. Koko vuoden liiketuloksen arvioidaan jäävän nollatasolle tai lievästi tappiolliseksi, vaikka odotukset vuoden 2000 paremmasta kannattavuudesta ovat vahvistuneet saneeraustoimien ja asiakasteollisuuksien parantuneiden näkymien myötä.


Metso in Twitter