Pörssitiedote marraskuuta 10, 1999 11.00.00 ap. CET

Metson strategiset linjaukset: TERVETTÄ KASVUA HAETAAN INNOVAATIOISTA JA UUDESTA ASIAKASPALVELUKONSEPTISTA

Metso-konsernin strateginen tavoite on terve, nopeutuva kasvu. Orgaaninen, yritysostoin tuettava kasvun strategia tasapainottaa liiketoiminnan syklisyyttä ja kasvattaa tuloskuntoa. Metson pitkän aikavälin tulostavoitteena on päästä keskimäärin yhdeksän prosentin liikevoittoon liikevaihdosta ja 20 prosentin sidotun pääoman tuottoon.

Metso-konsernin toimitusjohtaja Heikki Hakalan mukaan Metso ei perusta kasvua tai kannattavuuden parantamista ainoastaan yritysostoihin vaan uskoo omaan osaamiseensa. "Metson kaikki liiketoiminta-alueet ovat tunnettuja innovaatioistaan. Esimerkiksi eri puolilla maailmaa sijaitsevissa 20 tuotekehitys- ja tutkimuskeskuksessamme työskentelee lähes
1 400 henkeä," hän toteaa. "Kun Metson eri osaamisalueet yhdistetään, ne tuottavat innovaatiopotentiaalia, jonka hyödynnämme kasvuksi. Tämä strategia siirtää Metson painopisteen teknologian ja osaamisen kehittämiseen."

Metso keskittyy uuden strategiansa mukaan asiakkaidensa ydinprosesseihin – prosesseihin, jotka ovat asiakkaan menestymisen kannalta ensiarvoisen tärkeitä. Toinen strategian tavoite on tasapainottaa Metson rakenne. "Kuitu- ja paperiteknologiassa lähiajan päätavoite on parantaa radikaalisti kannattavuutta," Heikki Hakala toteaa. "Vähemmän syklistä kivenmurskaus- ja mineraalinkäsittelytoimintaa kasvatetaan ja siitä kehitetään hyvää tulosta tekevä toinen tukijalka. Automaatio- ja säätöteknologian osaaminen puolestaan on avainasemassa kehitettäessä uutta asiakaspalvelukonseptia, jolloin tälle liiketoiminnalle syntyy myös ainutlaatuinen sisäisen kasvun mahdollisuus. Prosessiautomaatio on kaiken kaikkiaan merkittävässä roolissa uutta kasvua haettaessa."

Kasvua haetaan myös uuden asiakaspalvelutoimintamallin – Future Care-konseptin – avulla, jolla Metso aikoo ottaa entistä suuremman markkinaosuuden uusinvestointeja nopeammin kasvavista ylläpito- ja modernisointimarkkinoista. "Future Care –malliksi nimetty konsepti pyrkii turvaamaan Metson asiakkaiden kilpailukyvyn muuttuvassa liiketoimintaympäristössä", kertoo Metson talous- ja rahoitusjohtaja Sakari Tamminen.

Future Care –lähestyminen kokoaa kaiken Metson palveluosaamisen projektin suunnittelusta aina prosessin kunnossapitoon ja modernisointiin saakka yhdeksi kokonaisuudeksi. "Automaatio- ja prosessiosaamisen yhdistäminen antaa palveluun uuden ulottuvuuden, jolloin esimerkiksi Ranskassa toimivan paperikoneen toimintaa voidaan valvoa Tampereelta", Tamminen jatkaa. "Merkittävin kilpailuetu syntyy kuitenkin markkinaosuudesta. Metson ydinliiketoiminnot ovat markkinajohtajia omilla alueillaan ja niiden olemassa oleva asennuskanta on luonteva kasvupohja modernisointi- ja kunnossapitotoiminnalle. Tämä on yhdistelmä, joka luo esimerkiksi kuitu- ja paperitoiminnolle mittavat kehitysnäkymät."

Metso in Twitter