Pörssitiedote elokuuta 10, 1999 10.36.00 ap. CET

Valmet-Rauman pro forma osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.1999: MERKITTÄVÄT TOIMENPITEET KUSTANNUSTEHOKKUUDEN PARANTAMISEKSI KÄYNNISTETTY

Valmet-Rauman tammi-kesäkuun liikevaihto oli 1 583 miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 1 miljoonaa euroa ja tulos ennen satunnaiseriä ja veroja 5 miljoonaa euroa. Vuoden toisen neljänneksen aikana käynnistettiin ja osin jo toteutettiinkin sulautumissuunnitelman pohjalta toimenpiteitä kustannustehokkuuden parantamiseksi.

Valmet-Rauman markkinatilanne ei tammi-kesäkuussa kohentunut. Asiakasteollisuuksien investointilama rajoitti erityisesti kuitu- ja paperiteknologian sekä automaatio- ja säätöteknologian tuotteiden kysyntää. Koneteknologian alueelta metsäkoneiden kysyntä Euroopassa jatkui hyvänä, vaikka kokonaisuutena metsäkoneiden kysyntä heikkeni. Rakennus- ja maanrakennusteollisuudelle toimitettavien laitteiden kysyntä jatkui hyvänä Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa.

Koko konsernin liikevaihto tammi-kesäkuussa laski 17 prosenttia viime vuoden vastaavalta ajanjaksolta, mikä heikensi toimitusmäärien pienennyttyä myös kannattavuutta. Markkinatilanteen ei odoteta merkittävästi parantuvan lähitulevaisuudessa. Tämän vuoksi käynnistettiin ja osin jo toteutettiinkin toimenpiteitä liiketoimintojen kustannustehokkuuden parantamiseksi sekä kilpailukyvyn säilyttämiseksi ja parantamiseksi.

Rauman ja Valmetin fuusioituminen eteni aikataulun mukaisesti ja sulautuminen astui voimaan 1.7.1999. Yhtiöiden hallitukset esittivät toukokuussa Valmet-Rauman uudeksi nimeksi Metsoa. Uuden nimen edellyttämä yhtiöjärjestyksen muutos vaatii 18.8. 1999 pidettävän ylimääräisen yhtiökokouksen hyväksynnän. Sulautumisen synergiaetujen, markkinatilanteeseen sopeutumisen ja rakennemuutosten arvioidaan tuovan vuositasolla yli 100 miljoonan euron kustannussäästöt, jotka saavutettaneen täysimääräisesti vuonna 2001.

LIITTEET
Valmet-Rauma Oyj, pro forma osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 1999
Rauma Oyj, osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 1999
Valmet Oyj, osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 1999

Osavuosikatsaus kokonaisuudessaan taulukkoineen löydät alla olevasta linkistä.
Esitteet
Nimi
Osavuosikatsaus 1.1 - 30.6 Lataa

Metso in Twitter