Pörssitiedote lokakuuta 31, 2000 08.11.00 ap. CET

Metso-konsernin osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2000: TULOS PARANI MERKITTÄVÄSTI JA TILAUSKANTA OLI VAHVA

Tammi-syyskuussa Metson tuotteiden kysyntä oli hyvä ja selvästi vahvempi kuin viime vuoden vastaavalla kaudella. Päämarkkina-alueiden suotuisa talouskehitys heijastui saatuihin uusiin tilauksiin, joiden arvo kasvoi 34 prosenttia. Metson kuitu- ja paperiteknologia sai uusia tilauksia 69 prosenttia enemmän lähinnä Euroopan ja Pohjois-Amerikan paperikoneuusintojen tilausten myötä. Automaatio- ja säätöteknologian uudet tilaukset kasvoivat 12 prosenttia erityisesti hyvän kysynnän ansiosta Euroopassa. Kiven ja mineraalien käsittelyn uudet tilaukset kasvoivat 21 prosenttia, vaikka kysyntä tasaantui kolmannella neljänneksellä. Metson tilauskanta oli syyskuun lopussa 28 prosenttia korkeampi kuin viime vuoden lopussa.

Kannattavuus parani selvästi kaikilla liiketoiminta-alueilla. Tähän vaikuttivat erityisesti edellisvuoden rationalisointitoimet, lisääntyneet toimitukset sekä kapasiteetin korkeampi käyttöaste.

Metson tuotteiden kysynnän arvioidaan jatkuvan hyvänä myös lähitulevaisuudessa. "Euroopan ja Pohjois-Amerikan sellu- ja paperiteollisuuden parantunut kannattavuus pitänee yllä alan investointihalukkuutta, joka näyttäisi heijastuvan sekä kuitu- ja paperipuolelle että automaatio- ja säätöratkaisuihin. Modernisointien sekä varaosa- ja huoltopalveluiden kysynnän arvioidaan myös pysyvän hyvänä, koska sellu- ja paperiteollisuus käy korkeilla käyntiasteilla", toteaa Metson toimitusjohtaja Heikki Hakala.

"Kiinassa kaupankäynti vilkastunee, vaikka muualla Aasiassa markkinatilanteen arvioidaan paranevan hitaammin. Etelä-Amerikan markkinoilla on nähtävissä vilkastumisen merkkejä erityisesti kuituteknologiapuolella", sanoo Hakala. Rakennus- ja maanrakennusteollisuuden kysynnän arvioidaan jatkuvan hyvänä joskin tasaantuen vuoden loppua kohti. Kaivosteollisuuden investointitoiminnan arvioidaan puolestaan vilkastuvan päämarkkinoilla Etelä-Amerikassa, Australiassa ja Afrikan eteläosissa.

Metson kannattavuuden odotetaan edelleen paranevan vuoden viimeisellä neljänneksellä. Hyvän tuloskehityksen arvioidaan jatkuvan myös ensi vuonna, koska konsernin tilauskanta on vahva ja toisaalta Metson syntyfuusion synergiaedut vaikuttavat täysimääräisinä.

Metso-konserni on prosessiteollisuuden koneiden ja järjestelmien maailmanlaajuinen toimittaja. Metson liiketoiminta-alueet ovat kuitu- ja paperiteknologia, automaatio- ja säätöteknologia sekä koneteknologia. Vuonna 1999 Metso-konsernin liikevaihto oli 3,4 miljardia euroa ja henkilöstön määrä noin 23 000. Metson osakkeet noteerataan Helsingin ja New Yorkin pörsseissä.


Täydellinen raportti taulukkoineen on ladattavissa alla olevasta linkistä.

Esitteet
Nimi
Metso-konsernin osavuosikatsaus 1.1. - 30.9 Lataa

Metso in Twitter