Pörssitiedote lokakuuta 5, 2000 09.16.00 ap. CET

METSON VALMET UUDISTAA STORA ENSON TUOTANTOLINJAA OULUSSA

Metso-konsernin kuitu- ja paperiteknologian liiketoiminta-alue, Valmet, uudistaa Stora Enso Fine Papers Oy:n Oulun tehtaan paperinvalmistuslinjaa lähes 30 miljoonan euron toimituksella. Modernisointi toteutetaan ensi vuoden marraskuussa. Kauppa on kuitu- ja paperiteknologian liiketoiminta-alueen viides merkittävä päällystetyn hienopaperin valmistukseen saatu tilaus tänä vuonna.
Valmetin vuonna 1991 Oulun tehtaalle toimittaman valmistuslinjan nro. 6 modernisoinnilla lisätään valmistuslinjan vuosikapasiteettia runsaat 20 prosenttia, noin 515 000 tonniin päällystettyjä puuvapaita painopapereita. Toimituksella uudistetaan tuotantolinjaan kuuluvaa paperikonetta, ilmajärjestelmiä, päällystyskonetta, kalantereita, pituusleikkureita ja ohjausjärjestelmää. Tehtaalle toimitetaan myös toinen rullanpakkauskone. Uudistetulla paperilinjalla voidaan nostaa lopputuotteen laatua tasaisemman pohjapaperin ja suurempien päällystemäärien ansiosta.

Toimitukseen osallistuu Metson kuitu- ja paperiteknologian sekä automaatio- ja säätöteknologian liiketoiminta-alueiden yksiköitä Jyväskylässä, Järvenpäässä, Turussa, Tampereella, Valkeakoskella ja Hollolassa.

Oulu PK 6:lla valmistettavaa paperia käytetään pääasiassa esitteissä ja mainosmateriaaleissa. Paperilajin kysyntä on viime vuosikymmenen ajan ollut vahvaa ja sen markkinatilanteen uskotaan pysyvän suotuisana, maailmanlaajuisesti keskimäärin 4-5%:n kasvu-uralla, myös lähivuosina.

Metso-konsernin kuitu- ja paperiteknologian liiketoiminta-alue Valmet on maailman johtava sellu- ja paperiteollisuuden sekä jatkojalostus- ja levyteollisuuden tekniikan, järjestelmien ja laitteiden toimittaja. Vuonna 1999 Valmetin liikevaihto oli 1,7 miljardia euroa ja henkilöstön määrä noin 10 600.

Metso-konserni on prosessiteollisuuden koneiden ja järjestelmien maailmanlaajuinen toimittaja. Metson liiketoiminta-alueet ovat kuitu- ja paperiteknologia, automaatio- ja säätöteknologia sekä koneteknologia. Vuonna 1999 Metso-konsernin liikevaihto oli 3,4 miljardia euroa ja henkilöstön määrä noin 23 000. Metson osakkeet noteerataan Helsingin ja New Yorkin pörsseissä.


Metso in Twitter