Pörssitiedote marraskuuta 30, 2000 12.14.43 ip. CET

METSON VALMET VAHVISTAA VERKKOVÄLITTEISIÄ TUOTANNONTUKIPALVELUJAAN

Metson kuitu- ja paperiteknologian liiketoiminta-alue, Valmet, ottaa käyttöön TietoEnator Oyj:n toimittaman uuden sukupolven PowerMaint -käynnissäpidon ohjausjärjestelmän. Metson Future Care –liiketoimintakonseptia tukeva järjestelmä tehostaa mm. ennakkohuoltoa ja vika-analyysipalveluja sekä mahdollistaa sähköisen vara- ja kulutusosaliiketoiminnan. Järjestelmä on siten tärkeä osa liiketoiminta-alueen lokakuussa avaaman ensimmäisen etädiagnostiikkakeskuksen käyttämää teknologiaa.

PowerMaint-ohjausjärjestelmä toimii Metson ja asiakastehtaan välillä, jolloin kunnossa- ja käynnissäpitoa voidaan seurata aiempaa paremmin tuotannon tehostamiseksi. Järjestelmä sisältää mm. kehittyneet kunnossapito- ja käyttövarmuustiedon raportointi- ja analysointivälineet. Järjestelmään liittyy myös edistyksellinen vara- ja kulutusosavarastojen seuranta- ja hankintasovellus, jonka avulla varaosat ovat nopeasti asiakkaan tunnistettavissa ja tilattavissa. Uuskonetoimituksen yhteydessä järjestelmä voidaan toimittaa käyttövalmiina asiakkaalle tuotantolinjan käynnissä- ja kunnossapitoon liittyvillä perustiedoilla varustettuna.

PowerMaint-ohjausjärjestelmän käyttöönotto on osa Metson Valmet Servicen ja TietoEnatorin pitkäaikaista yhteistyötä sellu- ja paperiteollisuudelle tarjottavien tuotannontukipalvelujen kehittämiseksi.

TietoEnator kuuluu Euroopan johtaviin tietotekniikkapalvelujen toimittajiin.Vuonna 1999 yrityksen liikevaihto oli 1,2 miljardia euroa ja sen palveluksessa oli yli 10 000 henkilöä. TietoEnatorin palveluja ovat konsultointi, tietojärjestelmien kehittäminen ja integrointi, käyttö ja verkonhallinta, asiakkaiden tuotekehityspalvelut sekä ohjelmistopalvelut. Keskeisiä asiakastoimialoja ovat mm. tietoliikenne, finanssi, julkinen sektori ja metsäteollisuus.

Metso-konsernin kuitu- ja paperiteknologian liiketoiminta-alue Valmet on maailman johtava sellu- ja paperiteollisuuden sekä jatkojalostus- ja levyteollisuuden tekniikan, järjestelmien ja laitteiden toimittaja. Vuonna 1999 Valmetin liikevaihto oli 10,2 miljardia markkaa ja henkilöstön määrä noin 10 600.

Metso-konserni on prosessiteollisuuden koneiden ja järjestelmien maailmanlaajuinen toimittaja. Metson liiketoiminta-alueet ovat kuitu- ja paperiteknologia, automaatio- ja säätöteknologia sekä koneteknologia. Vuonna 1999 konsernin liikevaihto oli 3,4 miljardia euroa ja henkilöstön määrä noin 23 000. Metson osakkeet noteerataan Helsingin ja New Yorkin pörsseissä.

Metso in Twitter