Pörssitiedote kesäkuuta 28, 2000 10.00.00 ap. CET

METSO TOIMITTAA UUTTA INNOVATIIVISTA FLOTAATIOTEKNIIKKAA KERÄYSKUITU OY:LLE

Metson kuitu- ja paperiteknologian liiketoiminta-alue Valmet ja Keräyskuitu Oy ovat sopineet uuden flotaatiojärjestelmän toimituksesta Keräyskuidun siistauslaitokselle Kotkaan. Uusi flotaatiojärjestelmä käynnistyy vuoden 2000 lopulla.

Uusi siistauslaitos käyttää raaka-aineena lajittelematonta keräyspaperia, joka sisältää pääasiassa sanoma- ja aikauslehtiä. Siistauslaitoksen tuottama massa käytetään uudelleen sanoma- ja aikauslehtien raaka-aineena. Uuden siistauslaitoksen kapasiteetti on 340 päivätonnia.

Keräyskuitu Oy:n siistauslaitoksen avainlaitteita ovat uudet edistykselliset Valmet flotaatiokennot. Uuden flotaatiojärjestelmän päälinjassa on kaksi MuSTCell 105 kennoa ja toisiovaiheessa yksi MuSTCell 30 kenno. Ennen laitetoimittajan valintaa, Keräyskuitu käytti prosessissaan Valmet MuSTCell pilotkennoa useita kuukausia erinomaisin tuloksin. Erityisesti kennon ilmakuplien ohjauksen toimintaperiaate on uudenlainen ja poikkeaa markkinoiden muista ratkaisuista. Lisäksi kenno hyödyntää massan ominaispainoeroa sisäisissä virtauksissa perinteisen pumppauksen sijaan.

Valmetin avaimet käteen -toimitus sisältää kaikki flotaation avainlaitteet ja prosessit, prosessiputkitukset, instrumentoinnin, sähköistyksen, mekaanisen suunnittelun, laitoksen koulutuksen sekä käyntiinajopalvelut.

Keräyskuidun tilaus on Valmetille läpimurto flotaatiomarkkinoille ja täydentää Valmetin kiertokuitu- ja siistaustekniikkaa mahdollistaen kokonaisten siistauslinjojen toimituksen omilla avainprosessiratkaisuilla.

Keräyskuitu Oy:n pääosakkaat ovat Stora Enso Oyj, Myllykoski Paper Oy ja Metsä-Serla Oyj.

Metso-konsernin kuitu- ja paperiteknologian liiketoiminta-alue Valmet on maailman johtava sellu-, paperi-, jatkojalostus- ja kuitulevyteollisuuden teknologia-, järjestelmä- ja laitetoimittaja. Vuonna 1999 liiketoiminta-alueen liikevaihto oli 1,7 miljardia euroa ja henkilöstön määrä noin 10 600.

Metso-konserni on prosessiteollisuuden koneiden ja järjestelmien maailmanlaajuinen toimittaja. Metson liiketoiminta-alueet ovat kuitu- ja paperiteknologia, automaatio ja säätöteknologia sekä koneteknologia. Vuonna 1999 Metson liikevaihto oli 3,4 miljardia euroa ja henkilöstön määrä noin 23 000. Metson osakkeet noteerataan Helsingin ja New Yorkin pörsseissä.

Metso in Twitter