Pörssitiedote kesäkuuta 9, 2000 10.00.00 ap. CET

METSON CPS ELEKTRONIIKKA OY KASVAA TAMPEREELLA

Metso-konsernin automaatio- ja säätötekniikan liiketoiminta-alueen Neles Automationin tytäryritys, CPS Elektroniikka Oy on sopinut piirilevykorttien valmistuksesta ja kokoonpanosta Jyväskylän maalaiskunnassa sijaitsevalle energiamittareita valmistavalle Enermet Oy:lle. Monivuotisen sopimuksen myötä Tampereella toimivan CPS Elektroniikan vuosiliikevaihto kasvaa noin 20 prosentilla.

Enermetin korttivalmistus siirtyy CPS Elektroniikalle liikkeenluovutuksena, ja tuotannon koneet ja laitteet siirtyvät Tampereelle kesäkuussa. CPS Elektroniikan henkilöstön määrä kasvaa 25 – 30 työntekijällä sekä käsinladontaan että tuotteiden kokoonpanoon. Yrityksen tuotantotiloja laajennetaan noin 1 000 neliömetrillä
6 000 neliömetriin. CPS Elektroniikka toimii emoyhtiö Neles Automationin kanssa samoissa tiloissa Tampereen Rantaperkiössä.

CPS Elektroniikka Oy on pienten ja keskisuurten sarjojen valmistukseen erikoistunut elektroniikan sopimusvalmistaja, jonka toiminta muodostuu pääosin komponenttien ja piirilevypohjien hankinnasta sekä automaattisesta ja käsinladonnasta, kokoonpanosta, ylläpitosuunnittelusta ja testaustoiminnoista. Yrityksen palveluksessa toimii noin 140 henkilöä ja vuoden 1999 liikevaihto oli lähes 30 miljoonaa euroa. Yli puolet yhtiön liikevaihdosta tulee Metso-konsernin ulkopuolisilta asiakkailta.

Enermet on energiamittauksiin ja käytön ohjaukseen erikoistunut yritys. Se on yksi maailman johtavista sähkö- ja lämpöenergiamittareiden valmistajista ja automaattisten mittaustietojen luentajärjestelmien valmistaja. Enermetin pääomistajat ovat Industri Kapital 1994 -pääomarahasto ja Fortum Oyj.

Metson automaatio- ja säätöteknologian liiketoiminta-alue Neles Automation kehittää ja toimittaa prosessiautomaatioon ja virtauksensäätöön liittyviä ratkaisuja sellu-, paperi-, öljynjalostus-, petrokemian- ja kemianteollisuudelle sekä energian tuotantoon. Vuonna 1999 liiketoiminta-alueen liikevaihto oli 599 miljoonaa euroa ja henkilöstön määrä 4 350.

Metso-konserni on prosessiteollisuuden koneiden ja järjestelmien maailmanlaajuinen toimittaja. Metson liiketoiminta-alueet ovat kuitu- ja paperiteknologia, automaatio- ja säätöteknologia sekä koneteknologia. Vuonna 1999 Metso-konsernin liikevaihto oli 3,4 miljardia euroa ja henkilöstön määrä noin 23 000. Metson osakkeet noteerataan Helsingin ja New Yorkin pörsseissä.

Metso in Twitter