Pörssitiedote heinäkuuta 3, 2000 09.58.00 ap. CET

METSON NELES AUTOMATION JA ENDRESS+HAUSER LIITTOUTUVAT KESKENÄÄN

Metso-konsernin automaatio- ja säätöteknologian liiketoiminta-alue Neles Automation ja sveitsiläinen Endress+Hauser ovat julkistaneet suunnitelmat, joiden mukaan yhtiöt aikovat perustaa liittoutuman prosessimittausteknologian kehittämiseen ja mittausratkaisujen myyntiin. Uudet toiminnot tulevat työllistämään noin 100 henkilöä.

Suomeen perustetaan yhteisyritys molempien yhtiöiden kenttäsäätöratkaisujen myyntiin ja huoltoon. Samantyyppisiä yhteisiä myyntiyrityksiä tultaneen perustamaan myös muille markkina-alueille. Sopimuspuolet aikovat lisätä yhteistyötä myös kansainvälisissä projektitoimituksissa.

Prosessimittausteknologian ja uusien kenttäsäätöratkaisujen kehittämiseen perustetaan yhteinen teknologiayksikkö. Kehitystyön tavoitteena on hyödyntää kenttäväyläratkaisuja ja uusia kommunikaatioteknologioita useiden tuotteiden integroimiseksi. Näillä ratkaisuilla päästään tuotteen koko elinkaaren hallintaan, jolla voidaan saavuttaa merkittäviä kustannussäästöjä.

Neles Automationilla ja Endress+Hauserilla on vankka asema prosessimittaus- ja automaatiomarkkinoilla. Liittoutuman odotetaan kasvattavan kummankin yhtiön yksittäisten toimitusten laajuutta merkittävästi.

"Tämä liittoutuma antaa asiakkaillemme mahdollisuuden hyötyä Neles Automationin ja Endress+Hauserin voimavarojen yhdistämisestä. Pystymme tarjoamaan entistä tehokkaampia integroituja kenttäsäätöratkaisuja nyt ja tulevaisuudessa. Liittoutumalle luo luontevan perustan kenttäväyläratkaisujen myötä toteutuva, perustavaa laatua oleva teknologian muutos. Se tulee johtamaan entistä tehokkaampaan prosessin hallintaan ja tuotteiden koko elinkaaren kattavien kustannusten alenemiseen," kertoi Endress+Hauserin toimitusjohtaja Klaus Endress.

"Asiakkaamme ovat kysyneet meiltä yhä enenevässä määrin kokonaisia ja kattavia kenttäsäätöratkaisuja. Neles Automationin ja Endress+Hauserin liittoutuma auttaa molempia yhtiöitä sekä palvelemaan asiakkaitamme paremmin että kehittämään entistä parempia säätöratkaisuja tulevaisuudessa. Liittoutuma avaa myös mahdollisuuksia kasvattaa synergiahyötyjä Metso-konsernin muiden liiketoiminta-alueiden kanssa," korosti Neles Automationin toimitusjohtaja Arto Aaltonen.

Liittoutuman toteutuminen edellyttää kilpailuviranomaisten hyväksyntää, joka odotetaan saatavan syksyn aikana.

Endress+Hauser on 1953 perustettu kansainvälinen yhtiöryhmä, joka toimittaa prosessiteollisuuden mittaus-ja säätölaitteita sekä järjestelmiä maailmanlaajuisesti. Merkittävimmät asiakasteollisuudet ovat kemian ja petrokemian teollisuus, lääke- ja elintarviketeollisuus, energiateollisuus sekä veden ja jäteveden käsittely. Endress+Hauser on joko markkinajohtaja tai viiden suurimman toimittajan joukossa maailmanlaajuisesti nesteen pinnankorkeuden, paineen, virtauksen ja lämpötilan sekä nesteiden analyysimenetelmien toimittajana. Ryhmällä on tuotantolaitoksia 8 maassa sekä myynti- ja asiakaspalveluyksiköitä 31 maassa eri puolilla maailmaa. Endress+Hauserin vuoden 1999 liikevaihto oli 1 080 miljoonaa sveitsin frangia (675 miljoonaa euroa). Henkilöstön määrä oli viime vuoden lopulla 5 700. Ryhmän hallinnosta vastaa Reinachissa, Sveitsissä sijaitseva holdingyhtiö.

Metso-konsernin automaatio- ja säätöteknologian liiketoiminta-alue Neles Automation on Neles Controlsin ja Valmet Automationin fuusiosta syntynyt automaatio- ja säätötekniikkaan erikoistunut yksikkö. Neles Automationin liiketoiminta kattaa kaikki kolme prosessiautomaation pääaluetta: automaatio- ja informaatiojärjestelmät, automaatti- ja säätöventtiilit sekä prosessimittaukset ja analysaattorit. Liiketoiminta on jaettu viiteen divisioonaan, jotka palvelevat sellu- ja paperiteollisuutta, energian tuotantoa, öljynjalostusta sekä petrokemian ja kemian teollisuutta maailmanlaajuisesti. Neles Automationin vuoden 1999 liikevaihto oli 3 564 milj. markkaa (599 miljoonaa euroa), josta viennin ja ulkomaantoimintojen osuus oli 85 %. Henkilöstön määrä on n. 4 300. Yhtiöllä on myynti- ja asiakaspalveluyksiköitä 36 maassa Euroopas-sa, Etelä- ja Pohjois-Amerikassa, Afrikassa, Aasiassa ja Australiassa.

Metso-konserni on prosessiteollisuuden koneiden ja järjestelmien maailmanlaajuinen toimittaja. Metson liiketoiminta-alueet ovat kuitu- ja paperiteknologia, automaatio- ja säätöteknologia sekä koneteknologia. Vuonna 1999 Metson liikevaihto oli 3,4 miljardia euroa ja henkilöstön määrä noin 23 000. Metson osakkeet noteerataan Helsingin ja New Yorkin pörsseissä.

Metso in Twitter