Pörssitiedote tammikuuta 24, 2001 05.08.33 ip. CET

METSON TARJOUS SVEDALASTA SAI EU:N KOMISSION HYVÄKSYNNÄN

Metso-konsernin Svedala Industri AB:stä tekemä ostotarjous on saanut tänään EU:n kilpailuviranomaisten hyväksynnän tietyin varauksin. Kaupan toteutuminen edellyttää myös Yhdysvaltain kilpailuviranomaisten hyväksymistä. Metso on edelleen sitoutunut ehdolliseen tarjoukseensa 21.6.2000.

EU:n komissio on hyväksynyt toisen vaiheen käsittelyn jälkeen Svedala Industri AB:n kaupan. Komissio on kuitenkin esittänyt huolensa määräävän markkina-aseman syntymisestä eräillä kivenmurskauksen tuotealueilla ja vaatinut toimenpiteitä sen estämiseksi.

EU:n komission Statement of Objections –raportin ja viranomaisten kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta Metso on arvioinut näiden toimenpiteiden vaikutusta ja on sitoutunut luopumaan eräistä liiketoiminnoista. Näiden liiketoimintojen liikevaihto on vuositasolla noin 140 - 150 miljoonaa euroa. Toiminnat liittyvät maailmanlaajuisille aggregaatti-, maanrakennusteollisuus- ja kaivosmarkkinoille suunnattuihin kiinteisiin ja liikuteltaviin murskaimiin sekä niiden kehitykseen, valmistukseen, jakeluun ja huoltoon. Toiminnot, joista luovutaan ovat kuusi - seitsemän prosenttia Metso Mineralsin ja Svedalan yhteenlasketusta liikevaihdosta.

Metso luopuu Svedalan nykyiseen tuotevalikoimaan kuuluvista leukamurskaimista (Jawmaster), kara- ja kartiomurskaimista (Hydrocone/tuhat-sarja, Eurocone) ja iskupalkkimurskaimista (P&S), tietyistä Svedalan seuloista, syöttimistä ja kuljettimista sekä nykyisestä Nordbergin esikaramurskainten tuoteryhmästä (GY, BS) sekä näihin liittyvistä sovelluksista ja huolto-, korjaus- ja varaosapalveluista. Myytävät valmistustoiminnot ovat Svedala Arbrå AB ja Svedala Mobile Equipment AB Ruotsissa ja Svedala S.A. Ranskassa. Myytäviin toimintoihin kuuluu myös tiettyjen tuotteiden ja palveluiden vaatimat jakelu- ja myyntitoiminnot kyseisillä markkina-alueilla. Osa näistä liiketoiminnoista myydään Metso Mineralsin ja Svedalan päällekkäisten liiketoimintojen karsimiseksi.

Ostajan etsiminen myytäville liiketoiminnoille on jo aloitettu.

Yhdysvaltojen kilpailuviranomaisten käsittely on kesken. Australian, Puolan ja Turkin kilpailuviranomaiset ovat hyväksyneet kaupan.

Svedalan ostotarjous on Metsolle tärkeä strateginen askel ja Metso on sitoutunut hankkeeseen. Integraation suunnittelu on ollut käynnissä jo syksystä alkaen kilpailuviranomaisten määräysten sallimissa puitteissa.

Metso-konserni on prosessiteollisuuden koneiden ja järjestelmien maailmanlaajuinen toimittaja. Metson ydinliiketoimintoja ovat kuitu- ja paperiteknologian kokonaistoimittaja Metso Paper, kiven ja mineraalien käsittelyä harjoittava Metso Minerals sekä automaatio- ja säätöteknologian osaaja Metso Automation. Vuonna 1999 Metso-konsernin liikevaihto oli 3,4 miljardia euroa ja henkilöstön määrä noin 23 000. Metson osakkeet noteerataan Helsingin ja New Yorkin pörsseissä.Metso in Twitter