Pörssitiedote lokakuuta 2, 2001 11.51.39 ap. CET

METSON ERÄIDEN MURSKAUS- JA SEULONTATOIMINTOJEN MYYNTI SANDVIKILLE SAATU PÄÄTÖKSEEN

Metso-konserni on saanut päätökseen EU:n komission ja Yhdysvaltojen kilpailuviranomaisten (FTC) kanssa sovitun eräitä murskaus- ja seulontatoimintoja koskevan ns. remedy-paketin myynnin Sandvik AB:lle. Kaupan toteutumisen edellytyksinä oli, että EU:n ja Yhdysvaltain kilpailuviranomaiset hyväksyvät sekä Metson Svedala-kaupan kokonaisuudessaan että Sandvikin ns. remedy-paketin ostajaksi. Kaupan kohteena olevat murskaus- ja seulontatoiminnot siirtyivät Sandvikille 1.10.2001.

Metso luopuu kaupassa eräistä Svedalan leuka-, kara-, kartio- ja iskupalkkimurskainten tuoteryhmistä, eräistä Svedalan seuloista, syöttimistä ja kuljettimista ja Metson Nordberg-esikaramurskaimista sekä näihin liittyvistä jälkimarkkinatuotteista.

Myytävät toiminnot ovat Svedala Arbrå AB ja Svedala Mobile Equipment AB Ruotsissa sekä Svedala S.A.:n Chaunyn tehdas Ranskassa. Myytäviin toimintoihin kuuluu myös tiettyjen tuotteiden vaatimat jakelu- ja myyntitoiminnot kyseisillä markkina-alueilla. Myytävien toimintojen yhdistetty liikevaihto oli noin 150 miljoonaa euroa vuonna 2000 ja toimintojen palveluksessa oli noin 900 henkilöä.

Metso-konserni on prosessiteollisuuden koneiden ja järjestelmien maailmanlaajuinen toimittaja. Konsernin kuitu- ja paperiteknologian liiketoiminta-alue Metso Paper on maailman johtava sellu- ja paperiteollisuuden sekä jatkojalostus- ja levyteollisuuden tekniikan, järjestelmien ja laitteiden toimittaja. Metson muita ydinliiketoimintoja ovat kiven ja mineraalien käsittelyä harjoittava Metso Minerals sekä automaatio- ja säätöteknologian osaaja Metso Automation. Vuonna 2000 Metso-konsernin liikevaihto oli 3,9 miljardia euroa ja henkilöstön määrä noin 22 000. Metson osakkeet noteerataan Helsingin ja New Yorkin pörsseissä.

Metso osti 14.9.2001 ruotsalaisen kiven ja mineraalien käsittelylaitteiden ja huoltopalveluiden toimittajan Svedala Industri AB:n. Metson ja Svedalan yhdistetty liikevaihto on noin 5,4 miljardia euroa (vuonna 2000) ja henkilöstön määrä yhteensä noin 32 000.

Metso in Twitter