Pörssitiedote lokakuuta 31, 2001 12.02.57 ip. CET

METSON OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2001: KANNATTAVUUS PARANI

- Metso-konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 2 906 miljoonaa euroa (1-9/2000: 2 735 milj. e).
- Liikevoitto oli 171 miljoonaa euroa (127 milj. e).
- Tulos ennen satunnaiseriä ja veroja oli 172 miljoonaa euroa (113 milj. e).
- Tulos osaketta kohti oli 0,83 euroa (0,58 e).
- Uusia tilauksia saatiin 2 609 miljoonan euron (3 180 milj. e) arvosta.
- Tilauskanta oli syyskuun lopussa 1 985 miljoonaa euroa (2 026 milj. e).
- Nettovelkaisuusaste (gearing) oli syyskuun lopussa 88,5 prosenttia.

Tammi-syyskuussa Metso Paperin tuotteiden kysyntä oli tyydyttävää Euroopassa ja Etelä-Amerikassa. Pohjois-Amerikan markkinatilanne heikentyi. Suurempia sellu- ja paperikoneinvestointeja oli vireillä Kiinassa ja jonkin verran myös muilla markkinoilla. Huoltopalveluiden kysyntä pysyi hyvänä myös Pohjois-Amerikassa.

Rakennus- ja maanrakennusteollisuudelle toimitettavien Metso Mineralsin tuotteiden kysyntä jatkui hyvänä Euroopassa Saksaa lukuunottamatta, mutta Pohjois-Amerikan markkinoilla kysyntä on heikentynyt selvästi vuoden 2001 aikana. Kaivosteollisuuden tuotteiden kysyntä oli hiljaista Pohjois-Amerikassa, mutta jatkui tyydyttävänä eteläisellä pallonpuoliskolla.

Metso Automationin tuotteiden markkinatilanne oli hyvä Euroopassa ja tyydyttävä Pohjois-Amerikassa.

Metson liikevaihto kasvoi 14 prosenttia (ilman huhtikuussa 2000 myytyä metsäkoneryhmää). Toimitusten kasvun ja tehostuneen projektien läpiviennin ansiosta kannattavuus oli selvästi vertailukautta parempi kaikilla liiketoiminta-alueilla Metso Automationia lukuunottamatta. Konsernin liikevoittoprosentti oli 5,9.

Tammi-syyskuussa Metso sai uusia tilauksia 13 prosenttia (ilman metsäkoneryhmää) vähemmän kuin vertailukaudella lähinnä Metso Paperin paperiteknologian uusien tilausten pienennyttyä. Metso Mineralsin, Metso Automationin ja Metso Venturesin tilauskannat kasvoivat viime vuoden lopun tilanteeseen verrattuna. Syyskuussa ostetun Svedalan hankinta kasvatti Metson tilauskantaa 410 miljoonaa euroa.

Metson nettovelkaisuusaste (gearing) oli syyskuun lopussa 88,5 prosenttia.

Metson vuoden 2001 tuloksen ilman satunnaiseriä ja osakekohtaisen tuloksen arvioidaan paranevan viime vuodesta. Arvio perustuu syyskuun lopun tilauskantaan, huoltoliiketoiminnan kasvavaan osuuteen, Metson syntyfuusion synergiaetuihin sekä kustannussäästöihin.

Svedalan tuloskehitys heinä-syyskuussa 2001

Metso-konsernin syyskuussa ostaman Svedalan saamien uusien tilausten volyymi kasvoi hieman viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Kolmas neljännes oli kannattavuusmielessä heikko edellisen vuoden vastaavan neljänneksen lailla. Kannattavuusongelmat kohdistuvat pääosin Yhdysvaltojen toimintoihin.

Heinä-syyskuun 2001 jaksolla Svedalan:

- saamien uusien tilausten arvo oli 368 miljoonaa euroa
- liikevaihto oli 385 miljoonaa euroa
- operatiivinen liiketappio oli 4,8 miljoonaa euroa

Tammi-syyskuun 2001 jaksolla Svedalan:
- saamien uusien tilausten arvo oli 1 244 miljoonaa euroa
- liikevaihto oli 1 212 miljoonaa euroa
- operatiivinen liikevoitto oli 12,2 miljoonaa euroa

Katsauskauden operatiiviseen tulokseen ei sisälly Metson hankinnan aiheuttamia uudelleenjärjestelykustannuksia eikä Metson ja Svedalan laskentaperiaatteiden yhdenmukaistamisesta johtuneita eriä.

LIITE
Metso-konsernin tammi-syyskuun osavuosikatsaus

Täydellinen raportti taulukkoineen on ladattavissa alla olevasta linkistä.
Esitteet
Nimi
Lataa

Metso in Twitter