Pörssitiedote helmikuuta 13, 2001 08.04.08 ap. CET

Metso-konsernin tilinpäätös 2000: KANNATTAVUUS PARANI MERKITTÄVÄSTI JA UUSIEN TILAUSTEN MÄÄRÄ KASVOI

- Metso-konsernin liikevaihto oli 3 891 miljoonaa euroa (3 387 milj. e vuonna 1999).
- Konsernin tulos oli 200 miljoonaa euroa (- 10 milj. e) ja tulos ennen satunnaiseriä ja veroja 180 miljoonaa euroa (- 28 milj. e).
- Uusia tilauksia saatiin 4 268 miljoonan euron arvosta (3 528 milj. e). Konsernin tilauskanta oli vuoden lopussa 1 907 miljoonaa euroa (1 586 milj. e).
- Hallitus ehdottaa 28.3.2001 suunnitellulle yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 0,60 euroa (0,40 euroa) osakkeelta.

Vuonna 2000 Metson liikevaihto kasvoi 15 prosenttia edellisvuodesta ja kannattavuus parani merkittävästi. Metso Paperin liikevaihto kasvoi keskimääräistä enemmän ja kannattavuus parani selvästi tuotantokapasiteetin käyttöasteen noustua ja sisäisten tehostamistoimien myötä. Myös Metso Automationin liikevaihto nousi ja kannattavuus parani voimakkaasti tuotevalikoiman ja aiempien rakennejärjestelyjen ansiosta. Niinikään Metso Mineralsin liikevaihto kasvoi ja erityisesti maanrakennusurakoitsijoille toimitettujen mobile-tuotteiden kannattavuus oli hyvä.

Yritysostoilla ja –myynneillä vahvistettiin strategian mukaista keskittymistä palvelemaan valittuja prosessiteollisuuden aloja. Metso teki kesäkuussa ostotarjouksen ruotsalaisen Svedala Industri Ab:n osakkeista ja odottaa Yhdysvaltain kilpailuviranomaisten hyväksyntää kaupalle. Ostotarjouksen voimassaoloaikaa on jatkettu 9.3.2001 saakka. Metson bruttoinvestoinnit olivat 313 miljoonaa euroa, josta yritysostojen osuus oli 186 miljoonaa euroa.

Saatujen uusien tilausten arvo (ilman myytyä Timberjackia) kasvoi 34 prosenttia ja tilauskanta 26 prosenttia. Henkilöstön määrä oli vuoden 2000 lopussa 22 024.

"Vuonna 2000 toteutetut tervehdyttämistoimet yhdessä lisääntyneiden toimitusten ja kohentuneen kapasiteetin käyttöasteen kanssa paransivat kannattavuutta", toteaa Metso-konsernin toimitusjohtaja Tor Bergman. "Arvioimme konsernin tuloskehityksen jatkuvan myönteisenä myös vuonna 2001. Konsernin vuodenvaihteen tilauskanta on vahva ja odotamme markkinatilanteen jatkuvan Metsolle suotuisana. Lisäksi Metson syntyfuusion synergiaedut ja kustannussäästöt vaikuttavat täysimääräisinä kannattavuuteen vuodesta 2001 alkaen."

Esitteet
Nimi
Metso-konsernin tilinpäätös 2000 Lataa

Metso in Twitter