Pörssitiedote maaliskuuta 28, 2001 02.05.50 ip. CET

METSO OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS: OSINKOA 0,60 EUROA OSAKKEELTAYhtiökokous valitsi Metso Oyj:n hallituksen puheenjohtajaksi edelleen DI Pertti Voutilaisen. Varapuheenjohtajana jatkaa Rautaruukki Oyj:n toimitusjohtaja, vuorineuvos Mikko Kivimäki ja jäseninä Pohjola Yhtymän ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen hallituksen puheenjohtaja, Metson edellinen toimitusjohtaja, vuorineuvos Heikki Hakala; Nokian tutkimuskeskuksen johtaja, TT Juhani Kuusi; SanomaWSOY Oyj:n toimitusjohtaja, vuorineuvos Jaakko Rauramo; kauppa- ja teollisuusministeriön omistajapolitiikan yksikön johtaja, teollisuusneuvos Markku Tapio sekä henkilöstön ehdottamana pääluottamusmies Pentti Mäkinen. Yhtiön tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö SVH Pricewaterhouse Coopers Oy päävastuullisina tlilintarkastajina KHT Lars Blomquist ja KHT Heikki Lassila.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksesta lukien päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja luovuttamisesta sekä osakepääoman korottamisesta. Omia osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa tulevissa yrityskaupoissa tai investointien rahoittamiseksi.

Yhtiökokous päätti optio-oikeuksien antamisesta Metso-konsernin avainhenkilöstölle. Osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta ehdotetaan poikettavaksi, koska optio-oikeudet ovat osa avainhenkilöstön kannustusjärjestelmää.

Yhtiökokous päätti maksaa osinkoa 31.12.2000 päättyneeltä tilikaudelta 0,60 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkaalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 2.4.2001 on merkittynä Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 9.4.2001.

Metso-konserni on prosessiteollisuuden koneiden ja järjestelmien maailmanlaajuinen toimittaja. Metson ydinliiketoimintoja ovat kuitu- ja paperiteknologian kokonaistoimittaja Metso Paper, kiven ja mineraalien käsittelyä harjoittava Metso Minerals sekä automaatio- ja säätöteknologian osaaja Metso Automation. Vuonna 1999 Metso-konsernin liikevaihto oli 3,4 miljardia euroa ja henkilöstön määrä noin 23 000. Metson osakkeet noteerataan Helsingin ja New Yorkin pörsseissä.

Metso in Twitter