Pörssitiedote huhtikuuta 5, 2001 10.02.10 ap. CET

METSO TOIMITTAA MATERIAALITEKNOLOGIAA CERNIIN

Kokonaiskustannuksiltaan yli kolmen miljardin euron LHC-hankkeen keskeisin osa on hiukkaskiihdytin, joka sijoitetaan 27 kilometriä pitkään rengasmaiseen tunneliin. Kiihdytin muodostuu peräkkäisistä komponenteista, joiden liittämiseen tarvittavat noin 2500 päätykupolia Metso Powdermet toimittaa.

Materiaaliteknologia on Metsolle tärkeä osaamisalue kehitettäessä prosessiteollisuutta palvelevaa liiketoimintaa. Tarve uusien materiaaliratkaisujen löytämiseksi lisääntyy, sillä prosessien nopeuksien ja tehojen kasvaminen asettaa aikaisempaa suuremmat vaatimukset koneiden osien lujuudelle ja kestävyydelle.

CERN on vuonna 1954 perustettu 20 jäsenvaltion yhteinen hiukkasfysiikan tutkimuslaitos, joka sijaitsee Ranskan ja Sveitsin rajalla lähellä Geneveä. CERNin hiukkaskiihdyttimessä pystytään tuottamaan seitsemän teraelektronivoltin protoni-protoni-törmäyksiä. Näin saadaan syntymään alkeishiukkasia, joiden tuottamiseen ei löydy muuten keinoja. Raskaiden alkeishiukkasten tuottaminen ja tutkiminen on ratkaisevan tärkeää aineen rakenteen ja maailmankaikkeuden synnyn ymmärtämisen kannalta.

Metso Powdermet –liiketoimintadivisioona on erikoistunut materiaaliteknologisiin asiantuntija- ja valmistuspalveluihin. Se kehittää, valmistuttaa ja toimittaa pulverimetallurgisesti valmistettuja koneen osia. Divisioonan palveluksessa on 17 henkilöä.

Metso-konserni on prosessiteollisuuden koneiden ja järjestelmien maailmanlaajuinen toimittaja. Metso Engineering kehittää, valmistaa ja toimittaa tuuliturbiinivaihteita, paperikonekäyttöjä, teollisuusvaihteita ja hydraulimoottoreita sekä näihin liittyviä huoltopalveluja. Se tarjoaa myös koneenrakennukseen liittyviä valmistus- ja asiantuntijapalveluita.

Metson ydinliiketoimintoja ovat kuitu- ja paperiteknologian kokonaistoimittaja Metso Paper, kiven ja mineraalien käsittelyä harjoittava Metso Minerals sekä automaatio- ja säätöteknologian osaaja Metso Automation. Vuonna 2000 Metso-konsernin liikevaihto oli 3,9 miljardia euroa ja henkilöstön määrä noin 22 000. Metson osakkeet noteerataan Helsingin ja New Yorkin pörsseissä.

Lehdistötilaisuus:
Metso Powdermet järjestää asiasta tiedotustilaisuuden samana päivänä klo 14 osoitteessa Metso, Fabianinkatu 9 A, Helsinki sekä samanaikaisesti osoitteessa Metso Powdermet, Lokomonkatu 3, Tampere.

Metso in Twitter