Pörssitiedote toukokuuta 3, 2001 08.01.39 ap. CET

Metson osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2001: KANNATTAVUUS PARANI JA TILAUSKANTA NOUSI

- Metso-konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 1 002 miljoonaa euroa (1-3/00: 860 milj. e).
- Liikevoitto oli 62 miljoonaa euroa (17 milj. e).
- Tulos ennen satunnaiseriä ja veroja oli 66 miljoonaa euroa (15 milj. e).
- Tulos osaketta kohti oli 0,32 euroa ( 0,07 e).
- Uusia tilauksia saatiin 1 130 miljoonan euron (1 314 milj. e) arvosta.
- Tilauskanta oli maaliskuun lopussa 2 042 miljoonaa euroa (31.12.2000: 1 907 milj. e).

Metson tuotteiden kysyntä jatkui hyvänä tammi-maaliskuussa. Metso Paperin markkinatilanne säilyi edelleen hyvänä Euroopassa ja Etelä-Amerikassa. Liiketoiminta-alueen liikevaihto kasvoi aiemmin tilattujen suurten toimitusten ja vahvistuneen huoltoliiketoiminnan ansiosta. Uusien koneiden investointiprojekteja oli vireillä lähinnä Kiinassa. Metso Mineralsin tuotteiden kysyntä alkoi vilkastua katsauskauden lopulla lukuunottamatta Pohjois-Amerikkaa, jossa kysyntä tasaantui. Metso Automationin tuotteiden kysyntä jatkui vilkkaana lähinnä Euroopassa, minkä lisäksi eräissä Aasian maissa oli merkkejä kysynnän kasvusta.

Kannattavuus oli kaikilla liiketoiminta-alueilla selvästi parempi kuin viime vuoden tammi-maaliskuussa. Konsernin liikevoittoprosentti oli 6,2 prosenttia.

Metso sai uusia tilauksia viime vuoden tammi-maaliskuun tahtiin. Tilauskanta oli maaliskuun lopussa seitsemän prosenttia viime vuoden lopun tilauskantaa korkeampi.

Metson kesäkuussa 2000 tekemä tarjous ruotsalaisesta kiven ja mineraalien käsittelylaitteita valmistavasta Svedalasta on saanut EU:n kilpailuviranomaisten hyväksynnän. Kauppa voidaan toteuttaa, kun saadaan myös Yhdysvaltojen kilpailuviranomaisten hyväksyntä, ja kun Metso on saanut omistukseensa yli 90 prosenttia Svedalan osakekannasta. Metso on jatkanut tarjouksen voimassaoloaikaa 1.6.2001 saakka.

Lähiajan markkinatilanteen odotetaan jatkuvan Metsolle pääosin hyvänä maailmantalouden kehitykseen liittyvistä epävarmuustekijöistä huolimatta. Metson kannattavuuden arvioidaan kuluvana vuonna paranevan viime vuodesta, koska konsernin maaliskuun lopun tilauskanta oli hyvä ja syntyfuusion synergiaedut sekä kustannussäästöt toteutuvat täysimääräisinä kuluvan vuoden alusta alkaen.

LIITE: Metso Oyj:n osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2001
Esitteet
Nimi
Metson osavuosikatsaus 1.1. - 31.3 Lataa

Metso in Twitter