Pörssitiedote kesäkuuta 18, 2001 02.01.39 ip. CET

METSO FÖRLÄNGER ANMÄLNINGSPERIODEN I BUDET PÅ SVEDALA

Processen för att erhålla godkännande från US Federal Trade Commission (FTC) för Metsokoncernens bud på Svedala Industri AB har nu gått in i sitt slutskede. Metso har färdigställt avtalen med Sandvik och Outokumpu avseende försäljningarna av eftergiftspaketen och har tillställt FTC all erforderlig dokumentation avseende avtalen och köparna för FTCs granskning.

På grund av de fortsatta diskussionerna med FTC kan Metso för närvarande inte utfärda det tidigare avsedda meddelandet om tidplanen för slutförandet av erbjudandet. Följaktligen har Metso beslutat att förlänga anmälningsperioden för sitt erbjudande till den 4 juli 2001 och avser att utfärda ett nytt meddelande senast den 29 juni 2001.

Metso står fast vid sitt villkorade erbjudande vilket nu är förlängt till 4 juli 2001. Med undantag för förlängningen av anmälningsperioden är villkoren i erbjudandet från Metso till aktieägarna i Svedala Industri AB som offentliggjordes den 21 juni 2000 oförändrade (prospekt daterat den 7 juli 2000).

Metsokoncernen är en global leverantör av maskiner och system till processindustrin. Metsos kärnverksamhet utgörs av Metso Paper (fiber- och pappersteknologi), Metso Minerals (berg- och mineralbearbetning) och Metso Automation (automations- och reglerteknologi). Metsos omsättning under 2000 uppgick till EUR 3,9 miljarder och antalet anställda till cirka 22.000. Metso är noterat på börserna i Helsingfors och New York.
Metso in Twitter