Pörssitiedote syyskuuta 11, 2001 12.56.39 ip. CET

METSO JA SVEDALA LUOVAT MAAILMAN JOHTAVAN KIVEN JA MINERAALIEN KÄSITTELYTEKNOLOGIAN KOKONAISUUDEN

Metso ilmoitti 10.9.2001 Svedala-tarjouksensa päättämisestä ja ostotarjouksen kohteena olevien osakkeiden lunastuksen alkamisesta 14.9.2001. Svedalan osto on Metson strategian mukainen askel, joka tasapainottaa Metson liiketoimintojen rakennetta ja vähentää syklisyyden vaikutusta liiketoimintaan sekä kasvattaa tasaista huoltotoiminnan volyymia. Metso arvioi kaupan kasvattavan osakekohtaista tulosta kaupan toteuttamista seuraavan kahdentoista kuukauden kuluttua. Toiminnot, joista luovuttiin kilpailuviranomaisten hyväksynnän saamiseksi vastaavat tarjouksen julkistamishetken ennakko-odotuksia. Metso arvioi synergiaetujen olevan 70 miljoonaa euroa vuodessa. Uudelleenjärjestelyistä aiheutuvien kertakustannusten määräksi arvioidaan 60 - 70 miljoonaa euroa.

Svedala-kaupan jälkeen Metso on maailmanlaajuinen markkinajohtaja kahdella liiketoiminta-alueellaan. Metso Paperilla ja Metso Mineralsilla on molemmilla vahva maailmanlaajuinen markkinaosuus. Näitä tukee Metso Automation, jonka tavoitteena on hyödyntää sulautetun koneautomaation tarjoamia mahdollisuuksia. Ydinliiketoiminta-alueita täydentää Metso Ventures.

Svedala-kauppa tasapainottaa Metson rakennetta. Metso Paperin osuus Metson uuden kokonaisuuden liikevaihdosta on 42 prosenttia ja Metso Mineralsin 39 prosenttia (ilman remedy-pakettia). Svedalan integroinnin jälkeen Metson liiketoiminnan syklisyyden arvioidaan laskevan. Metso Mineralsilla on Svedalalla täydennettynä vahva asema huoltopalvelumarkkinoilla ja maailmanlaajuinen asennettu konekanta mahdollistaa tämän aseman vahvistamisen edelleen. Uusi Metso Minerals sopii erittäin hyvin Metson Future Care -liiketoimintakonseptiin: asiakasteollisuuksien keskittyminen, toimintojen ulkoistaminen ja huollon nopea kasvu vauhdittavat Metson muuttumista laitetoimittajasta elinkaaren mittaisten palvelujen tarjoajaksi. Metson tavoitteena on hyödyntää asiakkaidensa ydinprosessien tuntemusta tuottaakseen palveluja, jotka ovat keskeisiä asiakkaiden liiketoiminnan ja kannattavuuden kannalta.

Kaupan toteuttamisen jälkeen Metso käynnistää välittömästi integraatioprosessin suunnitelmiensa mukaisesti. Metso arvioi 70 miljoonan euron synergiaetujen muodostuvan

pääasiallisesti päällekkäisten hallintokustannusten karsimisesta sekä jakeluverkoston ja tuotannon integroimisesta. Synergiaetujen odotetaan toteutuvan täysimääräisesti vuonna 2003, ja noin 50 prosenttia näistä arvioidaan saavutettavan vuonna 2002. Uudelleenjärjestelyjen kustannuksiksi arvioidaan 60 - 70 miljoonaa euroa. Laajentamalla tuote- ja palvelutarjontaa on myös mahdollista löytää uusia kasvumahdollisuuksia.

Uuden Metso Mineralsin toimitusjohtajaksi on nimitetty Olli Vaartimo. Vaartimo on toiminut nykyisen Metso Mineralsin toimitusjohtajana vuodesta 1993. Vuonna 1950 syntynyt Vaartimo tuli Rauma-Repolan palvelukseen vuonna 1974. Hän on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri.

Metson nettovelat 30.6.2001 olivat 56 miljoonaa euroa ja Svedalan nettovelat olivat 554 miljoonaa euroa. Yrityskaupan rahoitusta varten on sovittu syndikoitu pankkilaina kilpailukykyisin ehdoin. Metso pyrkii palauttamaan nettovelkaisuusasteensa (gearing) 40 - 50 prosentin välille 18 kuukaudessa kaupan loppuunsaattamisesta luopumalla Metson ja Svedalan ydinliiketoiminnan ulkopuolisista omistuksista sekä kassavirrallaan.

Metson taloudellisina tavoitteina on saavuttaa viiden vuoden keskiarvona mitattuna:

- yli 9 prosentin liikevoitto liikevaihdosta

- yli 20 prosentin tuotto sitoutuneelle pääomalle

- tuottaa taloudellista lisäarvoa (EVA, Economic Value Added) vähintään 4 prosenttia liikevaihdosta.

Kaupan kohteena olevien osakkeiden ja vaihtovelkakirjalainojen lunastus alkaa 14.9.2001.
Osakkeenomistajat ja vaihtovelkakirjalainojen haltijat, jotka eivät vielä ole tarjousta hyväksyneet, voivat tarjota osakkeitaan ja vaihtovelkakirjalainojaan 28.9.2001 mennessä. Näiden lunastus alkaa noin 5.10.2001.


Metso-konserni on prosessiteollisuuden koneiden ja järjestelmien maailmanlaajuinen toimittaja. Metson ydinliiketoimintoja ovat kuitu- ja paperiteknologian kokonaistoimittaja Metso Paper, kiven ja mineraalien käsittelyä harjoittava Metso Minerals sekä automaatio- ja säätöteknologian osaaja Metso Automation. Vuonna 2000 Metso-konsernin liikevaihto oli 3,9 miljardia euroa ja henkilöstön määrä noin 22 000. Metson osakkeet noteerataan Helsingin ja New Yorkin pörsseissä.

LIITE
Metson ja Svedalan avainlukuja

Täydellinen tiedote taulukkoineen on ladattavissa alla olevasta linkistä
Esitteet
Nimi
METSO Lataa

Metso in Twitter