Pörssitiedote lokakuuta 30, 2002 12.03.51 ip. CET

Metso-konsernin osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2002: Tilauskertymä jatkui tyydyttävänä ja velkaisuusaste laski

- Metson liikevaihto oli tammi-syyskuussa 3 394 milj. euroa (1-9/2001: 2 906 milj. e).
- Uusia tilauksia saatiin 3 604 milj. euron arvosta (2 609 milj. e).
-Tilauskanta oli syyskuun lopussa 1 838 milj. euroa (31.12.2001: 1 772 milj. e).
-Tammi-syyskuun liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä ja liikearvon poistoa oli 156,0 milj. euroa (195,1 milj. e). Liikevoitto oli 94,0 milj. euroa (170,5 milj. e).
-Tulos osaketta kohti ilman kertaluonteisia eriä ja liikearvon poistoa oli 0,50 euroa (1,06 e). Tulos osaketta kohti oli 0,13 euroa (0,83 e).
-Tammi-syyskuun liiketoiminnan kassavirta oli 159 milj. euroa (151 milj. e) ja heinä-syyskuun kassavirta 107 miljoonaa euroa (17 milj. e).
 
Metson markkinaympäristö jatkui epävarmana myös heinä-syyskuussa ja toimitukset olivat ennakko-odotuksia matalammalla tasolla. Tilauskertymä oli kuitenkin edelleen tyydyttävä.
Tammi-syyskuussa Metso sai uusia tilauksia 3 604 miljoonan euron arvosta. Vuoden 2001 lopun tilanteeseen verrattuna konsernin tilauskanta kasvoi neljä prosenttia.
Tammi-syyskuun 2002 liikevaihto kasvoi 17 prosenttia verrattuna tammi-syyskuuhun 2001. Liikevaihdosta 40 prosenttia kertyi Metso Mineralsin, 39 prosenttia Metso Paperin, 13 prosenttia Metso Automationin ja 8 prosenttia Metso Venturesin toimituksista. Jälkimarkkina- ja huoltopalvelujen osuus konsernin liikevaihdosta oli 33 prosenttia.
Metson tammi-syyskuun liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä ja liikearvon poistoa oli 4,6 prosenttia liikevaihdosta. Tulosta heikensi pääasiassa toimitusten matala taso.
Kolmannen neljänneksen liiketoiminnan kassavirta oli hyvä, 107 miljoonaa euroa. Nettokäyttöpääomaa vapautui 55 miljoonaa euroa, erityisesti Metso Mineralsista.
"Markkinaympäristön epävarmuudesta huolimatta saimme kolmannella neljänneksellä tilauksia edelleen tyydyttävästi. Myös liiketoiminnan kassavirta oli hyvä, minkä ansiosta velkaisuusasteemme laski selvästi", toteaa Metso-konsernin toimitusjohtaja Tor Bergman.
Vaikka Metson markkinanäkymien arvioidaan jatkuvan epävarmoina, tuotteiden kysynnän arvioidaan kuitenkin pysyvän nykyisellä tasolla. Kuluvan vuoden jälkimmäisen puoliskon toimitukset painottuvat vuoden viimeiselle neljännekselle, jonka liikevoiton arvioidaan ylittävän viime vuoden vastaavan tason.
 
Metso-konserni on prosessiteollisuuden koneiden ja järjestelmien sekä huolto- ja asiantuntijapalvelujen maailmanlaajuinen toimittaja. Konsernin ydinliiketoimintoja ovat kuitu- ja paperiteknologia (Metso Paper), kiven ja mineraalien käsittely (Metso Minerals) sekä automaatio- ja säätöteknologia (Metso Automation). Vuonna 2001 Metso-konsernin liikevaihto oli 4,3 miljardia euroa ja henkilöstön määrä noin 30 000. Metson osakkeet noteerataan Helsingin ja New Yorkin pörsseissä.
 
LIITE
Metso-konsernin tammi-syyskuun 2002 osavuosikatsaus
Esitteet
Nimi
Osavuosikatsaus 1.1. - 30.9 Lataa

Metso in Twitter