Pörssitiedote lokakuuta 4, 2002 01.06.37 ip. CET

METSO MINERALSIN OPERATIIVINEN YHDISTÄMINEN SAATU SUUNNITELLUSTI PÄÄTÖKSEEN

Syyskuussa 2001 ostetun Svedalan toimintojen yhdistäminen Metso Mineralsiin on edennyt suunnitellun aikataulun mukaisesti ja arvioitua paremmin. Integraatioprosessin alkaessa yhdistämisen vuosittaisten synergiaetujen arvioitiin olevan noin 70 miljoonaa euroa ja toteutuvan täysimääräisesti vuonna 2003. Yhdistämisen edetessä tavoitetta on voitu nostaa yli 90 miljoonaan euroon, josta puolet arvioidaan toteutuvan jo kuluvana vuonna.
 
Saavutettavien synergiaetujen tavoitetta on voitu nostaa, sillä valmistuskapasiteetin uudelleenjärjestelyn ja jakeluorganisaation yhdistämisen edut ovat olleet odotettua selvemmät.
 
Metso Minerals on tehnyt päätökset 12 tuotantolaitoksen sulkemisesta tai myynnistä pääasiassa Pohjois-Amerikassa. Näistä 9 on toteutunut syyskuun 2002 loppuun mennessä ja loput saadaan päätökseen vuoden loppuun mennessä. Jakelutoimintojen yhdistäminen on myös saatu päätökseen, ja sen seurauksena noin 70 jakelu- ja huoltoyksikköä on suljettu.
 
Edellä mainitut päätökset vähentävät Metso Mineralsin henkilöstöä yhdistämisen käynnistymisestä vuoden 2002 loppuun mennessä yhteensä noin 1 800 henkilöllä. Kesäkuun 2002 lopussa Metso Mineralsin palveluksessa oli 11 040 henkilöä.
 
Lisäksi Metso Minerals on myynyt tai sulkenut neljä ydinliiketoiminnan ulkopuolista yksikköä: Robot Pumpsin, Kranlyftin, Interconsultin ja Rolacin. Näiden toimintojen ulkoinen liikevaihto vuonna 2001 oli yhteensä 79 miljoonaa euroa.
 
Uudelleenjärjestelyjen kertaluonteiset kustannukset, verohyöty huomioiden, jäävät alunperin arvioidulle noin 70 miljoonan euron tasolle.
 
Metso Mineralsin toimintojen yhdistämisen painopiste on nyt siirtymässä käyttöpääoman pienentämiseen. Metso on asettanut tavoitteeksi vapauttaa noin 350 miljoonaa euroa sitoutunutta pääomaa Svedala-kaupan jälkeisten ensimmästen 18 kuukauden aikana, eli maaliskuun 2003 loppuun mennessä. Tästä tavoitteesta oli syyskuun 2002 lopussa toteutunut runsaat puolet. Loppuosa tavoitteesta saavutetaan varastoja pienentämällä ja saatavia vähentämällä. Lisäksi Metso Minerals aikoo myydä jo toteutettujen yhdistämistoimien seurauksena tarpeettomaksi käyneitä toimitiloja.
 
Yrityskaupan ja yhdistymisen jälkeen Metso Minerals on maailman markkinajohtaja kiven ja mineraalien murskausprosessien ratkaisujen, laitteiden ja huoltopalvelujen toimittajana. Sen merkittävimmät asiakasteollisuudet ovat maanrakennusurakoitsijat, louhokset ja kaivokset. Svedalan hankinta vahvisti Metso Mineralsin asemaa erityisesti kaivosteollisuudessa ja jälkimarkkinatoiminnoissa. Metso Mineralsin asiakaskunnan yhdistyminen ja niiden toiminta-alueen laajeneminen edellyttävät myös laitetoimittajilta kykyä tarjota yksittäisten tuotteiden lisäksi kokonaisratkaisuja maailmanlaajuisesti. Metso Mineralsin vahvistunut markkina-asema näkyy mm. louhos- ja kaivosasiakkaiden kanssa solmittuina kattavina asiakaspalvelusopimuksina. Automaatio-osaamisen yhdistäminen Metso Mineralsin tuotteisiin mahdollistaa uuden sukupolven automaatioratkaisujen kehittämisen myös kiven ja mineraalien käsittelyyn, mikä vahvistaa liiketoiminta-alueen markkina-asemaa.
 
Metso-konserni on prosessiteollisuuden koneiden ja järjestelmien sekä huolto- ja asiantuntijapalvelujen maailmanlaajuinen toimittaja. Konsernin ydinliiketoimintoja ovat kuitu- ja paperiteknologia (Metso Paper), kiven ja mineraalien käsittely (Metso Minerals) sekä automaatio- ja säätöteknologia (Metso Automation). Vuonna 2001 Metso-konsernin liikevaihto oli 4,3 miljardia euroa ja henkilöstön määrä noin 30 000. Metson osakkeet noteerataan Helsingin ja New Yorkin pörsseissä.

Metso in Twitter