Pörssitiedote marraskuuta 7, 2002 02.05.34 ip. CET

METSOLLA EI OLENNAISIA ASBESTIKANTEITA VIREILLÄ YHDYSVALLOISSA

Julkisuudessa käydyn keskustelun johdosta Metso-konserni on tehnyt selvityksen mahdollisista asbestikanteista. Selvitys vahvistaa aiemman arvion, että Metsolla ei ole vireillä Yhdysvalloissa yrityksen toimintaan, taloudelliseen asemaan tai liiketoiminnan tulokseen olennaisesti kielteisesti vaikuttavia asbestikanteita. Selvityksessä ovat kuitenkin tulleet esiin seuraavat tapaukset.
Metson automaatioliiketoiminta-alueeseen kuuluvaa yhdysvaltalaista tytäryritystä Neles-Jamesbury Inc.:iä vastaan on nostettu kanteita, jotka liittyvät yhtiön aiemmin valmistamiin venttiileihin. Näistä 270 kanteesta 75 kannetta on oikeudessa hylätty perusteettomina ja 51 kannetta on sovittu USD 551 keskimääräisellä korvauksella henkilöä kohti. Jäljellä olevien 137 kanteen lopputuloksen ei arvioida poikkeavan olennaisesti aiempien päätösten linjasta.
Jäljellä olevissa kanteissa Metso on yksi lukuisista vastaajista.
Metson kiven ja mineraalienkäsittelyn liiketoiminta-alueen yhdysvaltalaista tytäryhtiötä, Metso Minerals Industries Inc.:iä (aiemmin Svedala Industries Inc.), vastaan on nostettu kaksi kannetta. Näistä toinen on hylätty. Jäljellä olevassa kanteessa Metso on yksi 22 vastaajasta eikä kanteella arvioida olevan olennaista kielteistä taloudellista vaikutusta Metsoon.
 
Metso-konserni on prosessiteollisuuden koneiden ja järjestelmien sekä huolto- ja asiantuntijapalvelujen maailmanlaajuinen toimittaja. Konsernin ydinliiketoimintoja ovat kuitu- ja paperiteknologia (Metso Paper), kiven ja mineraalien käsittely (Metso Minerals) sekä automaatio- ja säätöteknologia (Metso Automation). Vuonna 2001 Metso-konsernin liikevaihto oli 4,3 miljardia euroa ja henkilöstön määrä noin 30 000. Metson osakkeet noteerataan Helsingin ja New Yorkin pörsseissä.

Metso in Twitter