Pörssitiedote joulukuuta 4, 2002 11.46.42 ap. CET

Metso keskittää Suomen taloushallintonsa palvelukeskukseen

Metso ottaa käyttöön Suomen taloushallinnossaan palvelukeskusmallin, jossa sen yksiköiden taloushallinnon toimintoja hoidetaan keskitetysti. Keskuksen tarjoamat palvelut koostuvat ensi vaiheessa taloushallinnon perusprosesseista kuten osto- ja myyntilaskujen käsittelystä, maksuliikenteestä ja liikekirjanpidosta. Suomen palvelukeskus tulee toimimaan kahdella paikkakunnalla, Tampereella ja Jyväskylässä. Alustavien suunnitelmien mukaan Jyväskylän toimipiste aloittaa toimintansa kesän 2003 ja Tampereen toimipiste syksyn 2003 aikana.
 
Metson Suomen yksikköjen taloushallinnon ja palkanlaskennan henkilöstön yt-neuvottelut aloitetaan viikolla 50. Taloushallinnon ja palkanlaskennan tehtävissä Suomessa työskentelee nykyisin noin 210 henkilöä, ja vähennyksen arvioidaan olevan noin 50 henkilöä.
 
Metson henkilöstömäärä Suomessa on noin 11 000 henkilöä.
 
Suomen palvelukeskuksen perustaminen on osa kannattavuuden parantamiseen tähtäävistä hankkeista. Muita vastaavia hankkeita ovat Pohjois-Amerikan hallinnollisten toimintojen uudelleenorganisointi ja konsernin ostotoimintojen synergiamahdollisuuksien hyödyntäminen. Kiinan nopeasti kasvavilla markkinoilla Metson liiketoiminta-alueet yhtenäistävät niin ikään hallinnollisia toimintojaan ja ottavat käyttöön yhteisiä resursseja.
 
Metso-konserni on prosessiteollisuuden koneiden ja järjestelmien sekä huolto- ja asiantuntijapalvelujen maailmanlaajuinen toimittaja. Konsernin ydinliiketoimintoja ovat kuitu- ja paperiteknologia (Metso Paper), kiven ja mineraalien käsittely (Metso Minerals) sekä automaatio- ja säätöteknologia (Metso Automation). Vuonna 2001 Metso-konsernin liikevaihto oli 4,3 miljardia euroa ja henkilöstön määrä noin 30 000. Metson osakkeet noteerataan Helsingin ja New Yorkin pörsseissä.
 

Metso in Twitter