Pörssitiedote helmikuuta 7, 2002 01.26.43 ip. CET

Metso-konsernin tilinpäätös 2001: Tulos parani selvästi edellisvuodesta

- Metson tulos per osake ilman kertaluonteisia eriä ja liikearvon poistoa oli 1,26 euroa (0,91 e). Tulos per osake oli 1,09 euroa (0,90 e vuonna 2000).
- Konsernin liikevaihto oli 4 343 miljoonaa euroa (3 891 milj. e).
- Liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä ja liikearvon poistoa oli 270 miljoonaa euroa (197 milj. e). Liikevoitto oli 246 miljoonaa euroa (200 milj. e).
- Tulos ennen satunnaiseriä ja veroja oli 222 miljoonaa euroa (180 milj. e).
- Uusia tilauksia saatiin 3 778 miljoonan euron arvosta (4 268 milj. e). Konsernin tilauskanta oli vuoden lopussa 1 772 miljoonaa euroa (1 907 milj. e).
- Hallitus ehdottaa 27.3.2002 suunnitellulle yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 0,60 euroa (0,60 euroa) osakkeelta.

Vuonna 2001 Metson liikevaihto kasvoi 12 prosenttia edellisvuodesta ja liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä ja liikearvon poistoa kasvoi 37 prosenttia. Metso Paperin liikevaihto kasvoi 10 prosenttia ja tulos parani selvästi huoltopalveluiden osuuden kasvun, projektien tehostuneen läpiviennin ja Metson syntyfuusion kautta saavutettujen synergiaetujen ansiosta. Metso Mineralsin liikevaihto oli 63 prosenttia vertailuvuotta suurempi, lähinnä syyskuussa 2001 toteutuneen Svedalan hankinnan vuoksi. Metso Mineralsin tulokseen vaikutti markkinatilanteen lisäksi Svedalan hankintaprosessi ja loppuvuodesta intensiivinen liiketoimintojen yhdistäminen. Metso Mineralsin integraatioprosessi etenee suunnitelmien mukaisesti. Metso Automationin liikevaihto kasvoi 8 prosenttia, mutta kannattavuus heikkeni lähinnä Pohjois-Amerikan liiketoiminnan järjestelyjen sekä niiden liiketoiminnalle aiheuttamien häiriöiden ja kyseisten markkinoiden heikon kysynnän vuoksi.

Metso kasvatti kiven ja mineraalien käsittelystä toisen markkinajohtajan kuitu- ja paperiteknologian rinnalle tasapainottamaan konsernirakennettaan. Metso Mineralsin ja ostettujen toimintojen yhdistämisestä arvioitujen vuosittaisten 70 miljoonan euron synergiaetujen odotetaan toteutuvan täysimääräisesti vuonna 2003, ja noin puolet arvioidaan saavutettavan jo kuluvana vuonna. Svedalan osakkeiden hankintameno oli 944 miljoonaa euroa ja nettovelat huomioiden sen velaton kauppahinta oli 1 371 miljoonaa euroa.

Vuonna 2001 Metso sai uusia tilauksia 11 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Vuoden jälkimmäisellä puoliskolla Euroopan ja Pohjois-Amerikan päämarkkinoilla vallinneesta epävarmuudesta huolimatta vuoden viimeisellä neljänneksellä saatiin tilauksia kahta edellistä neljännestä paremmin.

"Metson markkinaympäristön arvioidaan lähiaikoina jatkuvan epävarmana erityisesti Pohjois-Amerikassa eikä markkinatilanteen uskota merkittävästi muuttuvan myöskään Euroopassa. Kokonaisuudessaan Metson tuotteiden kysynnän arvioidaan säilyvän tyydyttävänä kaikilla liiketoiminta-alueilla", toteaa Metso-konsernin toimitusjohtaja Tor Bergman.

Talouden epävarmuustekijöistä huolimatta arvioidaan, että Metson lähtökohdat vuoden 2002 myönteiselle kannattavuuskehitykselle ovat hyvät. Arvio perustuu hyvään tilauskantaan, kysyntänäkymiin sekä useisiin toteutettuihin ja meneillään oleviin kustannustehokkuutta parantaviin toimiin. Vuoden 2002 tärkeimpiä tavoitteita ovat Metso Mineralsin integraation onnistumisen varmistaminen, konsernin kannattavuuden parantaminen sekä huolto- ja asiantuntijapalveluiden osuuden kasvattaminen Metso Future Care -liiketoimintakonseptin mukaisesti.


Metso-konserni on prosessiteollisuuden koneiden ja järjestelmien sekä huolto- ja asiantuntijapalvelujen maailmanlaajuinen toimittaja. Konsernin ydinliiketoimintoja ovat kuitu- ja paperiteknologia (Metso Paper), kiven ja mineraalien käsittely (Metso Minerals) sekä automaatio- ja säätöteknologia (Metso Automation). Vuonna 2001 Metso-konsernin liikevaihto oli 4,3 miljardia euroa ja henkilöstön määrä noin 30 000. Metson osakkeet noteerataan Helsingin ja New Yorkin pörsseissä.

Täydellinen raportti taulukoineen on ladattavissa alla olevasta linkistä
Esitteet
Nimi
Metso-konsernin tilinpäätös 2001 Lataa

Metso in Twitter