Pörssitiedote maaliskuuta 12, 2002 03.02.58 ip. CET

METSO KESKITTÄÄ BRASILIAN TOIMINTOJAAN

Metso-konserni keskittää toimintonsa Brasiliassa Sorocabaan, São Paulon osavaltioon. Keskittämisellä tähdätään yhteisten resurssien, prosessien ja menetelmien hyödyntämiseen.
Metso Minerals valmistaa Sorocabassa murskaimia ja tiivistyslaitteita, ja tiloissa toimii myös Metso Mineralsin teräsvalimo, joka on Etelä-Amerikan suurin. Metso Paperilla ja Metso Automationilla on Sorocabassa myyntiyksiköt. Metson kolme ydinliiketoiminta-aluetta työllistää Brasiliassa yhteensä 1 215 henkilöä.

Toimintojen keskittäminen merkitsee Metso Mineralsin Vespasianossa, Minas Geraisin osavaltiossa sijaitsevan noin 140 henkilöä työllistäneen tehtaan lakkauttamista. Metso Paperin ja Metso Automationin yksiköt ovat siirtyneet Sorocabaan Campinasista.

Brasilian voimakkaasti kehittyvä infrastruktuuri tarjoaa vakaat kasvumahdollisuudet Metsolle. Maan sellu- ja paperiteollisuus on investoinut viime aikoina modernisoinnin lisäksi tuotantokapasiteetin kasvattamiseen. Metso Paper on toimittanut Brasiliaan mm. sellun valmistuslinjan, puunkäsittelyjärjestelmän ja Metso Automation lukuisia prosessiautomaatio- ja paperin laadunhallintajärjestelmiä. Brasilia on merkittävä markkinasellun toimittaja ja selluteollisuus on harkitsemassa lisäinvestointeja. Brasilian runsaat kupari- ja teräsvarannot luovat kysyntää kaivostuotteille. Metso Mineralsin Brasiliassa valmistamat tuotteet on etupäässä suunnattu kotimaan ja Etelä-Amerikan markkinoille, mutta enenevässä määrin myös muualle maailmaan.

Brasilian viranomaiset hyväksyivät helmikuun lopussa Metso Mineralsin ja Svedala Industri AB:n yhdistymisen, mikä oli viimeinen yrityskauppaan tarvittava viranomaishyväksyntä.


Metso-konserni on prosessiteollisuuden koneiden ja järjestelmien sekä huolto- ja asiantuntijapalvelujen maailmanlaajuinen toimittaja. Konsernin ydinliiketoimintoja ovat kuitu- ja paperiteknologia (Metso Paper), kiven ja mineraalien käsittely (Metso Minerals) sekä automaatio- ja säätöteknologia (Metso Automation). Vuonna 2001 Metso-konsernin liikevaihto oli 4,3 miljardia euroa ja henkilöstön määrä noin 30 000. Metson osakkeet noteerataan Helsingin ja New Yorkin pörsseissä.

Metso in Twitter