Pörssitiedote maaliskuuta 27, 2002 01.24.30 ip. CET

METSO OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS: OSINKOA 0,60 EUROA OSAKKEELTA

Metso Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti vuoden 2001 tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous hyväksyi myös esitykset, jotka koskivat valtuutuksia omien osakkeiden hankkimiseksi ja luovuttamiseksi sekä osakepääoman korottamiseksi uusmerkinnällä. Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti osingoksi 0,60 euroa osakkeelta.

Yhtiökokous valitsi Metso Oyj:n hallituksen puheenjohtajaksi edelleen DI Pertti Voutilaisen. Varapuheenjohtajana jatkaa Rautaruukki Oyj:n toimitusjohtaja, vuorineuvos Mikko Kivimäki ja jäseninä Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen hallituksen puheenjohtaja, Metson edellinen toimitusjohtaja, vuorineuvos Heikki Hakala; Nokian tutkimuskeskuksen johtaja, TT Juhani Kuusi; SanomaWSOY Oyj:n ja Sanoma Magazines B.V.:n hallituksen puheenjohtaja, vuorineuvos Jaakko Rauramo; kauppa- ja teollisuusministeriön omistajapolitiikan yksikön johtaja, teollisuusneuvos Markku Tapio sekä henkilöstön ehdottamana pääluottamusmies Pentti Mäkinen. Yhtiön tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisina tlilintarkastajina KHT Lars Blomquist ja KHT Heikki Lassila.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksesta lukien päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja luovuttamisesta sekä osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä. Omia osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa tulevissa yrityskaupoissa tai investointien rahoittamiseksi.

Yhtiökokous päätti maksaa osinkoa 31.12.2001 päättyneeltä tilikaudelta 0,60 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkaalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 4.4.2002 on merkittynä Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 11.4.2002.

Metso-konserni on prosessiteollisuuden koneiden ja järjestelmien sekä huolto- ja asiantuntijapalvelujen maailmanlaajuinen toimittaja. Konsernin ydinliiketoimintoja ovat kuitu- ja paperiteknologia (Metso Paper), kiven ja mineraalien käsittely (Metso Minerals) sekä automaatio- ja säätöteknologia (Metso Automation). Vuonna 2001 Metso-konsernin liikevaihto oli 4,3 miljardia euroa ja henkilöstön määrä noin 30 000. Metson osakkeet noteerataan Helsingin ja New Yorkin pörsseissä.

Metso in Twitter