Pörssitiedote huhtikuuta 24, 2002 10.11.16 ap. CET

THE CAPITAL GROUP COMPANIES, INC.:N ÄÄNIVALTA METSOSSA ALLE VIISI PROSENTTIA

Arvopaperimarkkinalain 2. luvun ja 9. pykälän ja valtiovarainministeriön ao. päätökseen viitaten Metso Oyj on saanut ilmoituksen, että The Capital Group Companies, Inc.:n (kaupparekisterinumero 86-0206507) hallinnoimien rahastojen omistamien Metson osakkeiden äänivalta on 17.4.2002 alittanut viisi prosenttia jakautuen seuraavasti:

Capital International Limited 0,02 %
Capital Guardian Trust Company 0,02 %
Capital International, S.A. 0,00 %
Capital Research and Management Group 4,93 %

The Capital Group Companies, Inc.:n hallinnoimat rahastot omistavat yhtiön osakkeita seuraavasti:

Capital International Limited 0,02 %
Capital Guardian Trust Company 0,03 %
Capital International, S.A. 0,00 %
Capital Research and Management Group 6,24 %

Osakemäärä on yhteensä 6,29 prosenttia Metson osakepääomasta ja 4,97 prosenttia äänimäärästä.


Metso-konserni on prosessiteollisuuden koneiden ja järjestelmien maailmanlaajuinen toimittaja. Metson ydinliiketoimintoja ovat kuitu- ja paperiteknologian kokonaistoimittaja Metso Paper, kiven ja mineraalien käsittelyä harjoittava Metso Minerals sekä automaatio- ja säätöteknologian osaaja Metso Automation. Vuonna 2000 Metso-konsernin liikevaihto oli 3,9 miljardia euroa ja henkilöstön määrä noin 22 000. Metson osakkeet noteerataan Helsingin ja New Yorkin pörsseissä.

Metso in Twitter