Pörssitiedote heinäkuuta 31, 2002 12.01.48 ip. CET

Metso-konsernin osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2002: UUSIEN TILAUSTEN MÄÄRÄ KASVOI JA TILAUSKANTA VAHVISTUI

-  Metson liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 2 289 milj. euroa   (1-6/2001: 2 019 milj. e).
-  Uusia tilauksia saatiin 2 547 milj. euron arvosta (1 915 milj. e).
-  Tilauskanta oli kesäkuun lopussa 1 925 milj. euroa (31.12.2001: 1 772 milj. e).
-  Tammi-kesäkuun liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä ja liikearvon poistoa oli 118,2 milj. euroa (141,9 milj. e). Liikevoitto oli 73,5 milj. euroa (120,8 milj. e).
- Tulos osaketta kohti ilman kertaluonteisia eriä ja liikearvon poistoa oli 0,43 euroa (0,77 e). Tulos osaketta kohti oli 0,12 euroa (0,61 e).
 
Metson markkinaympäristö säilyi epävarmana huhti-kesäkuussa, mutta vahvan markkina-aseman ansiosta saatujen tilausten määrä oli edelleen tyydyttävällä tasolla.
 
Metso sai tammi-kesäkuussa uusia tilauksia 33 prosenttia enemmän kuin viime vuoden vastaavalla kaudella. Metso Paperin ja Metso Automationin saamien tilausten arvo oli lähes vertailukauden tasolla, mutta Metso Mineralsin saamat tilaukset kasvoivat huomattavasti vuoden 2001 syyskuussa tehdyn Svedalan hankinnan seurauksena. Metson tilauskanta kasvoi 9 prosenttia vuoden 2001 lopun tilauskannasta.
 
Konsernin tammi-kesäkuun liikevaihto kasvoi 13 prosenttia vuoden 2001 ensimmäiseen puoliskoon verrattuna. Liikevaihdosta 41 prosenttia kertyi Metso Mineralsin, 38 prosenttia Metso Paperin, 13 prosenttia Metso Automationin ja 8 prosenttia Metso Venturesin toimituksista. Jälkimarkkina- ja huoltopalvelujen osuus konsernin liikevaihdosta oli 34 prosenttia.
 
Metso Mineralsin integrointi arvioidaan saatavan päätökseen syyskuun 2002 loppuun mennessä. Integroinnin vuosittaisten synergiaetujen arvioitiin prosessin alussa olevan 70 miljoonaa euroa ja toteutuvan täysimääräisesti vuonna 2003. Nyt tavoitteena on yli 90 miljoonan euron vuotuiset synergiaedut, joista yli puolet arvioidaan toteutuvan jo kuluvana vuonna.
 
Metson markkinaympäristön arvioidaan jatkuvan lähiaikoina epävarmana. Metson tuotteiden kysynnän arvioidaan kuitenkin jatkuvan alkuvuoden tyydyttävällä tasolla. "Arvioimme, että kuluvan vuoden jälkimmäisen puoliskon kannattavuus paranee selvästi viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna", toteaa Metso-konsernin toimitusjohtaja Tor Bergman. "Tilauskantamme on vahvistunut, Metso Mineralsin integrointi on edennyt hyvin ja jatkamme useita kustannustehokkuutta ja pääoman käyttöä tehostavia hankkeita".
 
LIITE
Metso-konsernin tammi-kesäkuun 2002 osavuosikatsaus
 
Täydellinen raportti taulukoineen on ladattavissa alla olevasta linkistä.   
Esitteet
Nimi
Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2002 Lataa

Metso in Twitter