Pörssitiedote elokuuta 28, 2002 02.46.20 ip. CET

METSO TARKENTAA AUTOMAATIOLIIKETOIMINTANSA STRATEGIAA

Metso-konserni tarkentaa automaatioliiketoimintansa strategista linjausta. Toiminnan painopiste suunnataan Metso Future Care –liiketoimintakonseptin mukaisten, asiakkaiden teollisten prosessien elinkaaren kattavien ratkaisujen kehittämiseen niille alueille, joilla voidaan saavuttaa maailmanlaajuisesti johtava markkina-asema, ja joilla Metson muiden liiketoimintojen vahvan aseman pohjalta voidaan rakentaa kilpailuetua.
 
Metso Automation on johtava sellu- ja paperiteollisuuden automaatiojärjestelmien toimittaja ja tarjoaa yhdessä Metso Paperin kanssa sellu- ja paperiteollisuudelle kokonaisvaltaisia tuotanto- ja palveluratkaisuja. Automaatio-osaamisen yhdistäminen Metso Mineralsin tuotteisiin mahdollistaa uuden sukupolven automaatioratkaisujen kehittämisen myös kiven ja mineraalien käsittelyyn, mikä vahvistaa liiketoiminta-alueen markkina-asemaa.
 
Muutoksen tavoitteena on lisäksi parantaa automaatioliiketoiminnan kannattavuutta ja tehostaa konsernin sisäisten synergioiden hyödyntämistä kilpailukykyisen kustannusrakenteen saavuttamiseksi.
 
Metso Automationin uusi organisaatio
 
Metso Automation keskittyy Metson ydinliiketoimintoja, sellu- ja paperiteollisuutta sekä kiven ja mineraalienkäsittelyä, tukevaan teollisuuskohtaiseen prosessiautomaatioon ja toisaalta useille teollisuusaloille soveltuvaan kenttäsäätöliiketoimintaan. Metso Automationin toimitusjohtajana jatkaa Matti Kähkönen.
 
Uusi liiketoimintalinja, Prosessiautomaatiojärjestelmät, kehittää ja ylläpitää prosessiautomaatio-osaamista Metson ydinliiketoiminta-alueilla. Liiketoimintalinja vastaa automaatiojärjestelmäliiketoiminnan kehittämisestä, tuotevalikoimasta, markkinoinnista, myynnistä sekä toimituksista kaikille asiakasteollisuuksille. Liiketoimintalinja toimittaa tuotteita myös ekotehokkuuteen pyrkiville energialaitoksille.  Liiketoimintalinjan johtajaksi on nimitetty Jorma Karppinen.
 
Toinen liiketoimintalinja, Field Systems, vastaa useille teollisuusaloille soveltuvien kenttälaitteiden sekä älykkäiden ja erityissovelluksiin suunniteltujen sulautettujen kenttäsäätöratkaisujen, sensoreiden ja analysaattoreiden liiketoiminnan kehittämisestä, tuotevalikoimasta, markkinoinnista, myynnistä ja toimituksista. Liiketoimintalinjan johtajana jatkaa Dirk Mischnick.
 
Lisäksi Metso Automationin kaikki Pohjois-Amerikan liiketoiminnot keskitetään yhteen liiketoimintayksikköön mahdollisimman tehokkaan asiakaspalvelun varmistamiseksi. Yksikön johtajaksi on nimitetty John Quinlivan.
 
Organisaatiomuutoksen myötä Metso Automationin markkinointi organisoidaan Marketing & Future Care -yksikköön,  joka tukee ja palvelee liiketoimintalinjoja ja paikallisia myyntiyksiköitä. Yksikkö vastaa yhteisestä markkinoinnista, markkinointiviestinnästä sekä asiakassuhteiden hallinnasta ja Metso Future Care –liiketoimintakonseptin toteuttamisesta. Yksikön johtajaksi on nimitetty Antti Kuisma.
 
Metso Automationin teknologiakehitys organisoidaan Technology Development (RTD) -yksikköön, joka vastaa liiketoiminta-alueen yhteisestä teknologia- ja tuotekehitystoiminnasta sekä teknologiakehityksen koordinoinnista Metson muiden liiketoiminta-alueiden kanssa. Yksikön johtajaksi on nimitetty Antti Kaunonen. Hän vastaa myös Metso Automationin liiketoiminnan kehittämisestä.
 
Päällekäisyyksien poistamiseksi ja toiminnan tehostamiseksi Metso Automationin taloustoiminnot, hallinto, IT, henkilöstöhallinto ja lakiasiat keskitetään yhteisten palvelujen toimintoon.
 
Entisissä tehtävissään jatkavat Eeva-Liisa Partanen talous- ja hallintojohtajana, Pirjo Nordman henkilöstöjohtajana ja Paula Koppatz lakiasiainjohtajana.
 
Metso-konserni on prosessiteollisuuden koneiden ja järjestelmien sekä huolto- ja asiantuntijapalvelujen maailmanlaajuinen toimittaja. Konsernin ydinliiketoimintoja ovat kuitu- ja paperiteknologia (Metso Paper), kiven ja mineraalien käsittely (Metso Minerals) sekä automaatio- ja säätöteknologia (Metso Automation). Vuonna 2001 Metso-konsernin liikevaihto oli 4,3 miljardia euroa ja henkilöstön määrä noin 30 000. Metson osakkeet noteerataan Helsingin ja New Yorkin pörsseissä.
 

Metso in Twitter