Pörssitiedote lokakuuta 29, 2003 01.40.01 ip. CET

METSON TOIMET KUSTANNUSRAKENTEEN KEVENTÄMISEKSI JATKUVAT

Metso-konsernin toimet kustannusrakenteen keventämiseksi ja toiminnan tehostamiseksi jatkuvat. Tehostamisohjelman tavoitetta on nostettu vuositasolla yli 100 miljoonaan euroon. Tästä Metso Paperin osuus on vajaa 40 miljoonaa euroa ja vuoden loppuun mennessä täsmentyvä Metso Mineralsin osuus 50-60 miljoonaa euroa. Metso Automation vastaa toteutukseen edenneillä toimillaan 10 miljoonan euron osuudesta ja Metso Ventures 5 miljoonan euron osuudesta. Metson konsernihallinnon roolin uudelleenmäärityksen arvioidaan johtavan noin 10 miljoonan euron säästöön.
Tehostamisohjelman aiheuttamat kertakustannukset nousivat alunperin arvioidusta 80 miljoonasta eurosta 102 miljoonaan euroon. Kertakustannusten kasvu johtui tehostamisohjelman laajennuksesta ja Metso Mineralsin yksiköiden sulkemisesta aiheutuvista ennakoitua korkeammista kustannuksista. Noin viidennes kertakustannuksista ei ole kassavirtavaikutteisia.
Metso Paper
Metso Paperin kesäkuussa käynnistämät toimet henkilöstön vähentämiseksi Pohjois-Amerikassa on aloitettu, ja vähennysten lopulliseksi yhteismääräksi on täsmentymässä 220. Tehostamistoimet koskevat lähes kaikkia Metso Paperin yksiköitä Pohjois-Amerikassa. Henkilöstövähennykset toteutetaan vuoden loppuun mennessä. Metso Paperillä on Pohjois-Amerikassa noin 1 500 työntekijää yhteensä 15 yksikössä.
Metso Paperin Suomea ja Ruotsia koskevat henkilöstövähennykset ovat yhteensä 340 henkilöä. Aiempien toimien lisäksi Sundsvallissa, Ruotsissa, on käynnistetty neuvottelut 40 työpaikan vähentämiseksi.
Metso Paper aloittaa selvitykset myös Italiassa, Comossa, sijaitsevan yksikkönsä osalta. Metso Paper valmistaa Comossa paperi- ja kartonkikoneita Etelä-Euroopan markkinoille. Yksikön palveluksessa on noin 170 henkilöä.
Metso Paperin tehostamistoimista Pohjoismaissa ja Pohjois-Amerikassa aiheutuvat kertakustannukset ovat täsmentyneet 37 miljoonaan euroon.
Metso Minerals
Metso Minerals sulkee Colorado Springissä, Coloradossa, Yhdysvalloissa, sijaitsevan kaivosteollisuuden prosessilaitteita ja pumppuja valmistavan tehtaan. Lisäksi suljetaan kaivos- ja murskausteollisuuden laitteita ja seuloja valmistava tehdas Ketschissä, Saksassa. Tällä hetkellä Colorado Springsin ja Ketschin tehtailla työskentelee yhteensä 190 henkilöä.
Metso Minerals jatkaa toiminnan tehostamista aiemmin ilmoitetun mukaisesti Tampereen murskaintehtaalla, Milwaukeen tehtaalla Yhdysvalloissa ja Mâconin tehtaalla Ranskassa, liiketoiminta-alueen keskushallinnossa sekä myynti- ja huoltoverkostossaan.
Metso Mineralsin tehostamistoimista on kirjattu 53 miljoonaa euroa kuluja.
Muut toiminnot
Metso Venturesiin kuuluva Metso Panelboard on käynnistänyt keskustelut Willichissä ja Hannoverissa, Saksassa, toimivien yksiköidensä yhdistämisestä. Yhdistetty yksikkö tulee sijaitsemaan Hannoverissa. Willichin ja Hannoverin yksiköt työllistävät yhteensä 108 henkilöä. Järjestelyn kertakustannukset ovat noin 4 miljoonaa euroa.
Metson konsernihallinnon roolin uudelleenarvioinnin seurauksena on käynnistetty yhteistoimintaneuvottelut konsernihallinnon 120 henkilön vähentämiseksi kolmanneksella. Konsernihallinnon roolin uudelleenmäärityksen arvioidaan johtavan noin 10 miljoonan euron säästöön.
Metso-konserni on prosessiteollisuuden koneiden ja järjestelmien sekä huolto- ja asiantuntijapalvelujen maailmanlaajuinen toimittaja. Konsernin ydinliiketoimintoja ovat kuitu- ja paperiteknologia (Metso Paper), kiven ja mineraalien käsittely (Metso Minerals) sekä automaatio- ja säätöteknologia (Metso Automation). Vuonna 2002 Metso-konsernin liikevaihto oli 4,7 miljardia euroa ja henkilöstön määrä noin 28 500. Metson osakkeet noteerataan Helsingin ja New Yorkin pörsseissä.

Metso in Twitter