Pörssitiedote lokakuuta 29, 2003 01.25.29 ip. CET

Tammi-syyskuun 2003 osavuosikatsaus: LIIKEARVON ALASKIRJAUS JA TEHOSTAMISOHJELMAN KERTALUONTEISET KULUT RASITTIVAT TULOSTA

 
  • Metson liikevaihto oli tammi-syyskuussa 3 046 miljoonaa euroa (1-9/2002: 3 394 milj. e). Jälkimarkkina- ja huoltopalvelujen osuus liikevaihdosta oli 34 prosenttia (33 %).
  • Tilauskanta kasvoi syyskuun lopun 1 777 miljoonaan euroon (31.12.2002: 1 589 milj. e).
  • Tammi-syyskuun liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä ja liikearvon poistoa oli 80,7 miljoonaa euroa (156,0 milj. e). Kertaluonteiset erät huomioiden liiketappio oli 273,7 miljoonaa euroa (liikevoitto 94,0 milj. e), mikä sisältää tehostamisohjelman lisäksi aiemmin ilmoitetusta poiketen myös Metso Mineralsissa tehdyn liikearvon alaskirjauksen.
  • Tulos ennen veroja oli 327 miljoonaa euroa tappiollinen (39 milj. e voitollinen).
  • Ilman kertaluonteisia eriä ja liikearvon poistoa tulos osaketta kohti oli 0,16 euroa (0,50 e). Tulos/osake oli -2,36 (0,13 e voitollinen).
  • Nettovelkaisuusaste (gearing) oli syyskuun lopussa 118,5 prosenttia (kesäkuun 2003 lopussa 92,5 prosenttia). Liikearvon alaskirjaus nosti nettovelkaisuusastetta noin 20 prosenttiyksikköä.
Maailmantalouden epävarmuus piti edelleen Metson asiakasteollisuuksien investoinnit alhaisena Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Kiinan markkinoilla tilanne palautui sars-epidemiaa edeltäneelle tasolle.
Metson tammi-syyskuun liikevaihto jäi 10 prosenttia pienemmäksi kuin vertailukaudella tammi-syyskuussa 2002. Valuuttakurssimuutokset poislukien liikevaihto pysyi lähes vertailukauden tasolla.
Konsernin liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä ja liikearvon poistoa laski vertailukaudesta. Lasku johtui pääosin Metso Paperin isojen projektien vertailukautta alemmasta katetasosta, kireänä jatkuneesta kilpailusta Metso Mineralsin murskaus- ja seulontalaitteissa sekä euron vahvistumisesta.
Katsauskauden kertaluonteiset kulut olivat nettomääräisesti 314 miljoonaa euroa. Ne koostuvat pääosin Metso Mineralsissa tehdystä 205 miljoonan euron liikearvon alaskirjauksesta, joka alentaa Metso Mineralsin liikevoittoa, sekä tehostamisohjelmaan liittyvistä 102 miljoonan euron rakennejärjestelykuluista. Tehostamisohjelman kertakustannusten kasvu johtuu ohjelman laajennuksesta ja Metso Mineralsin yksiköiden sulkemisesta aiheutuvista ennakoitua korkeammista kustannuksista. Tehostamisohjelmalla haettavaa vuositason tulosparannusta on nostettu yli 100 miljoonaan euroon, joka kattaa myös Metso Venturesin ja Metson konsernihallinnon säästötoimet.
Metson markkinaympäristön ei odoteta piristyvän loppuvuoden aikana. Konsernin koko vuoden tulos ennen veroja jää tappiolliseksi.
Metson hallitus on käsitellyt katsauskauden aikana toimivan johdon laatimia strategiasuunnitelmia. Suunnitelmien mukaan lähimmän kahden vuoden aikana ei ennakoidun markkinatilanteen pohjalta olla saavuttamassa Metson pitkän aikavälin kannattavuustavoitteita.
Konsernin johtamisessa keskitytään ensisijaisesti käynnissä olevien tehostamistoimenpiteiden jäntevään toteuttamiseen sekä muihin tulosta parantaviin ja tasetta vahvistaviin toimenpiteisiin.
 
Täydellinen taulukko on ladattavissa alla olevasta linkistä
Esitteet
Nimi
Osavuosikatsaus tammi-syyskuu Lataa

Metso in Twitter