Pörssitiedote helmikuuta 5, 2003 01.30.44 ip. CET

Metso-konsernin tilinpäätös 2002:TULOS PARANI JA KASSAVIRTA SÄILYI VAHVANA VIIMEISELLÄ NELJÄNNEKSELLÄ

 
- M
etson vuoden 2002 tulos osaketta kohti ilman kertaluonteisia eriä ja liikearvon poistoa oli 0,99 euroa (1,26 e vuonna 2001). Tulos per osake oli 0,48 euroa (1,09 e vuonna 2001).
- Metson viimeisen neljänneksen tulos per osake oli 0,35 euroa (10-12/2001: 0,26 e).
- Konsernin liikevaihto oli 4 691 miljoonaa euroa (2001: 4 343 milj. e).
- Liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä ja liikearvon poistoa oli 251 miljoonaa euroa (270 milj. e). Liikevoitto oli 167 miljoonaa euroa (246 milj. e).
- Uusia tilauksia saatiin 4 646 miljoonan euron arvosta (3 778 milj. e). Konsernin tilauskanta oli vuoden lopussa 1 589 miljoonaa euroa (1 772 milj. e).
- Liiketoiminnan kassavirta oli 252 miljoonaa euroa (235 milj. e).
- Nettovelkaisuusaste (gearing) oli vuoden lopussa 80,6 prosenttia (vuoden 2001 lopussa 84,8 prosenttia).
- Hallitus ehdottaa 15.4.2003 suunnitellulle yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 0,60 euroa (0,60 euroa) osakkeelta.
Maailmantalouden epävarmuus heijastui Metson markkinaympäristöön ja tuotteiden kysyntään koko vuoden ajan erityisesti tärkeillä Yhdysvaltojen ja Saksan markkinoilla. Myönteistä markkinakehitys oli Kiinassa.
Vuonna 2002 Metson liikevaihto kasvoi 8 prosenttia edellisvuodesta. Liikevaihdosta 38 prosenttia kertyi Metso Paperista (ilman jatkojalostuskoneryhmää), samoin 38 prosenttia Metso Mineralsista, 13 prosenttia Metso Automationista ja 8 prosenttia Metso Venturesista.
Jälkimarkkina ja huoltopalvelujen kysyntä oli hyvä ja niiden osuus Metson liikevaihdosta kasvoi edellisvuoden 27 prosentista 33 prosenttiin. Metso Paperin jälkimarkkina- ja huoltopalvelujen osuus liiketoiminta-alueen liikevaihdosta kasvoi 28 prosenttiin, Metso Mineralsin 42 prosenttiin ja Metso Automationin 23 prosenttiin.
Vuonna 2002 Metso sai tilauksia 23 prosenttia enemmän kuin vertailuvuonna 2001. Vuoden 2002 lopun tilauskanta jäi 10 prosenttia pienemmäksi kuin vuotta aiemmin.
Metson liikevoitto oli 167 miljoonaa euroa, mikä oli 3,6 prosenttia liikevaihdosta. Vuoden viimeisellä neljänneksellä sekä Metso Paperin että Metso Mineralsin kannattavuus parani, vaikka Metson koko vuoden liikevoitto aleni erityisesti Saksan ja Yhdysvaltojen heikentyneen markkinatilanteen vuoksi. Kannattavuutta heikensi myös Metso Venturesiin kuuluvan Metso Panelboardin ja Metso Paperiin kuuluvan jatkojalostuskoneryhmän tappiollisuus sekä Metso Mineralsin laaja integrointi.
Vuonna 2002 Metson liiketoiminnan kassavirta oli 252 miljoonaa euroa. Vuoden viimeisellä neljänneksellä liiketoiminnan kassavirta jatkui vahvana ja oli 93 miljoonaa euroa.
Metson korolliset nettovelat vähenivät ja nettovelkojen suhde omaan pääomaan (gearing) pieneni syyskuun lopun 87,3 prosentista joulukuun lopun 80,6 prosenttiin.
"Arvioimme Metson markkinaympäristön jatkuvan lähiaikoina epävarmana, vaikka paperiteollisuuden investointien suunnitteluaktiviteetti näyttääkin elpyvän varovasti. Jatkamme edelleen toimia kannattavuuden parantamiseksi ja taloudellisten tavoitteidemme saavuttamiseksi", toteaa Metso-konsernin toimitusjohtaja Tor Bergman.
Metso-konserni on prosessiteollisuuden koneiden ja järjestelmien sekä huolto- ja asiantuntijapalvelujen maailmanlaajuinen toimittaja. Konsernin ydinliiketoimintoja ovat kuitu- ja paperiteknologia (Metso Paper), kiven ja mineraalien käsittely (Metso Minerals) sekä automaatio- ja säätöteknologia (Metso Automation). Vuonna 2002 Metso-konsernin liikevaihto oli 4,7 miljardia euroa ja henkilöstön määrä noin 28 500. Metson osakkeet noteerataan Helsingin ja New Yorkin pörsseissä.
Esitteet
Nimi
Tilinpäätöstiedote 2002 Lataa

Metso in Twitter