Pörssitiedote helmikuuta 5, 2003 01.51.17 ip. CET

METSO UUDISTAA KUITU- JA PAPERITEKNOLOGIAN LIIKETOIMINTA-ALUEEN TOIMINTAMALLIA

Metso-konserni tarkentaa kuitu- ja paperiteknologian liiketoiminta-alueen, Metso Paperin, strategiaa ja uudistaa liiketoiminta-alueen toimintamallia 1.3.2003 alkaen. Uudistuksella vahvistetaan jälkimarkkinaliiketoimintojen roolia Metso Future Care -liiketoimintakonseptin mukaisesti sekä vastataan toimintaympäristön muutoksiin ja organisoidaan toiminta asiakaslähtöisesti. Tavoitteena on myös parantaa edelleen toiminnan kannattavuutta ja kilpailukykyä.
Metso Paperin toimintaympäristö on muuttunut viime vuosina merkittävästi. Alan investointien painopiste on siirtynyt koneuusintoihin ja toiminnan tehostamiseen erityisesti Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa. Painopaperin ja pakkauskartongin uuden tuotantokapasiteetin rakentaminen keskittyy entistä selvemmin Aasiaan, erityisesti Kiinaan.
Sellu- ja paperiteollisuuden keskittyminen omien loppuasiakkaidensa tarpeisiin muuttaa ja laajentaa prosessitoimittajien tehtäviä, mikä puolestaan luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia Metsolle.
Vahva panostus Metso Future Care -liiketoimintaan
Metso Paperin toiminnan painopistettä suunnataan asiakaslähtöisen Metso Future Care -liiketoiminnan ja -tarjonnan vahvistamiseen. Tarjontaa laajennetaan kattamaan asiakkaiden tuotantoprosessien koko elinkaaren aikana tarvittava huoltopalvelut, prosessien tehostaminen, koneuusinnat ja uudet prosessilinjat. Myös tuotekehitystä suunnataan huollon, prosessien tehostamisen ja koneuusintojen vaatimien tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen.
Jälkimarkkina- ja huoltopalvelujen osuutta liiketoiminnasta kasvatetaan uusien huoltotuotteiden ja -palvelujen lisäksi myös yrityshankinnoin. Ensisijaisena tavoitteena on oman laajan toimitetun konekannan tehokas ylläpito ja kehitys asiakkaan lähellä.
Kartonkikoneliiketoiminnan johtamismallia uudistetaan. Liiketoiminta suunnataan nykyistä laajemmalle asiakaskunnalle: uusintoihin sekä kapeisiin ja keskileveisiin koneisiin, jotka ovat kartonkikonemarkkinoiden laajin sektori.
Pehmopaperikoneisiin liittyvän liiketoiminnan painopisteet arvioidaan uudelleen ja tuotetarjontaa laajennetaan jälkimarkkinatoimintoihin.
 
Tavoitteena kannattavuuden parantaminen
Metso Paperin toiminnan painopistettä suunnataan huoltoon, prosessien tehostamiseen ja koneuusintoihin erityisesti Pohjois-Amerikassa ja Pohjoismaissa kannattavuuden parantamiseksi tavoitetasolle. Aasiassa, jossa uuden valmistuskapasiteetin kysyntä kasvaa, Metson aseman vahvistaminen edellyttää lisäpanostuksia. Huolto- ja asiantuntipalvelujen kysynnän vahvistuessa toimintojen painopistettä siirretään lähemmäs asiakaskuntaa.
Metso Paperin tuotantoa kehitetään kokoonpanon ja avainkomponenttien valmistuksen suuntaan, jolloin sopimusvalmistuksen osuutta tuotannosta voidaan lisätä. Hankintoja kehitetään liiketoiminta-alueen laajuisesti.
 
Uuteen toimintamalliin siirtyminen
Metso Paper organisoidaan asiakasryhmien mukaan kuuteen liiketoimintalinjaan:
- paperit-liiketoimintalinja
- kartongit-liiketoimintalinja
- pehmopaperit-liiketoimintalinja
- mekaanisen massan liiketoimintalinja
- kemiallisen massan liiketoimintalinja ja
- huoltopalvelut-liiketoimintalinja.
Asiakasryhmien mukaiset liiketoimintalinjat tulevat vastaamaan kokonaisvaltaisesti prosessien tehostamisesta, koneuusinnoista ja uusista prosessilinjoista Huoltopalvelujen linjaan kuuluu kunnossapito-, huoltokeskus-, logistiikka- ja etävalvontaverkostot.
Uudistetun toimintamallin mukainen organisaatio luodaan vuoden 2003 puoliväliin mennessä.
Metso-konserni on prosessiteollisuuden koneiden ja järjestelmien sekä huolto- ja asiantuntijapalvelujen maailmanlaajuinen toimittaja. Konsernin ydinliiketoimintoja ovat kuitu- ja paperiteknologia (Metso Paper), kiven ja mineraalien käsittely (Metso Minerals) sekä automaatio- ja säätöteknologia (Metso Automation). Vuonna 2002 Metso-konsernin liikevaihto oli 4,7 miljardia euroa ja henkilöstön määrä noin 28 500. Metson osakkeet noteerataan Helsingin ja New Yorkin pörsseissä.

Metso in Twitter