Pörssitiedote huhtikuuta 29, 2003 12.38.23 ip. CET

Metso-konsernin tammi-maaliskuun osavuosikatsaus: EPÄVARMOILLA MARKKINOILLA SAATIIN UUSIA TILAUKSIA HYVIN

- Metson liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 983 miljoonaa euroa (1-3/2002: 1 111 milj. e).
- Uusia tilauksia saatiin 1 425 miljoonan euron arvosta (1 291 milj. e). Tilauskanta oli maaliskuun lopussa 1 974 miljoonaa euroa (1 932 milj. e).
- Tammi-maaliskuun liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä ja liikearvon poistoa oli 11,7 miljoonaa euroa (46,7 milj. e). Liikevoitto oli 5,3 miljoonaa euroa (30,9 milj. e).
- Tulos ennen satunnaiseriä ja veroja painui tappiolle 13 miljoonaa euroa (14 milj. e voitollinen). Tulos osaketta kohti oli -0,09 euroa (0,04 e).
- Nettovelkaisuusaste (gearing) oli maaliskuun lopussa 79,5 prosenttia (vuodenvaihteessa 80,6 prosenttia).
 
Metson markkinaympäristö jatkui alkuvuonna epävarmana. Toimitusmäärät jäivät vähäisiksi, minkä lisäksi tulosta rasittivat tuotantokapasiteetin vajaakäyttö, euron vahvistuminen sekä tiukka hintakilpailu epävarmoilla markkinoilla eräissä tuotesegmenteissä.
 
Metson liikevaihto oli 983 miljoonaa euroa, josta 36 prosenttia kertyi Metso Paperin, 38 prosenttia Metso Mineralsin, 13 prosenttia Metso Automationin, 8 prosenttia Metso Venturesin ja 5 prosenttia jatkojalostusryhmän toimituksista. Jälkimarkkina- ja huoltopalvelujen osuus konsernin liikevaihdosta oli 37 prosenttia.
 
"Markkinatilanteen epävarmuudesta huolimatta Metso sai vuoden ensimmäisellä neljänneksellä uusia tilauksia runsaan kolmanneksen enemmän kuin viime vuoden viimeisellä neljänneksellä. Myös tilauskanta vahvistui vuodenvaihteesta", toteaa Metso-konsernin toimitusjohtaja Tor Bergman.
 
Metson markkinaympäristön epävarmuuden arvioidaan jatkuvan. Kiinan markkinoilla epävarmuutta lisäävät sars-epidemian laajenemisen mahdolliset taloudelliset vaikutukset.
Paperiteollisuuden uusien tuotantolinjojen kysynnän arvioidaan jatkavan hidasta elpymistään. Metso Mineralsin toisesta vuosineljänneksestä odotetaan selvästi ensimmäistä parempaa.
 
Metso Paperin liiketoimintamalli uudistetaan, Metso Mineralsissa painopiste siirretään integraation valmistuttua vahvistuneen aseman hyödyntäminen ja Metso Automation keskittyy ydinosaamiseensa. Näiden toimien arvioidaan yhdessä parantavan Metson kannattavuutta. Vuodenvaihteesta vahvistunut tilauskanta sekä toteutetut ja käynnissä olevat kustannusrakenteen keventämistoimet luovat perustan konsernin koko vuoden kannattavuuden säilymiselle viime vuoden tasolla.
 
 
LIITE: Metso Oyj:n tammi-maaliskuun osavuosikatsaus
 
Täydellinen raportti taulukoineen on ladattavissa alla olevasta linkistä.
Esitteet
Nimi
Osavuosikatsaus 1-3/2003 Lataa

Metso in Twitter