Pörssitiedote toukokuuta 27, 2003 02.00.26 ip. CET

Metson hallitus asetti tilikauden 2003 tavoitteet vuoden 2003 optio-oikeuksien jakamiselle

Metso Oyj:n hallitus on päättänyt jaettavissa olevien optio-oikeuksien enimmäismääristä ja ansaintakriteereistä, joiden perusteella optio-oikeuksia 2003A jaetaan Metso-konsernin avainhenkilöille keväällä 2004.
 
Hallitus on päättänyt, että jaettavissa olevien optio-oikeuksien 2003A enimmäismäärä on 2 500 000 kappaletta.
 
Optio-oikeuksien jakamisen pääperusteina käytetään Metso-konsernin liikevoittoprosenttia ja sitoutuneen pääoman tuottoa (ROCE) sekä osakekohtaista tulosta.
 
Enimmäismäärä optio-oikeuksia voidaan jakaa, jos vuoden 2003 toteutuva liikevoittoprosentti saavuttaa 9 prosentin tason ja sitoutuneen pääoman tuotto 20 prosentin tason sekä osakekohtainen tulos on yli 1,60 euroa.
 
Vähimmäistavoitteena optio-oikeuksien osittaiselle jaolle on vuodelta 2003 toteutuva liikevoittoprosentti 5 prosenttia ja sitoutuneen pääoman tuotto 9 prosenttia sekä osakekohtainen tulos 0,75 euroa.
 
Optioiden jakamisen lisäedellytyksenä on, että Metson osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä 1.1.-31.3.2004 ei alita 10,11 euroa.
 
Optioehtojen mukaisesti hallituksen avainhenkilöille antama 2003A-, 2003B- ja 2003C-optio-oikeuksien yhteismäärä ei kuitenkaan saa ylittää 5 600 000 optio-oikeutta.
 
Metso-konserni on prosessiteollisuuden koneiden ja järjestelmien sekä huolto- ja asiantuntijapalvelujen maailmanlaajuinen toimittaja. Konsernin ydinliiketoimintoja ovat kuitu- ja paperiteknologia (Metso Paper), kiven-ja mineraalienkäsittely (Metso Minerals) sekä automaatio- ja säätöteknologia (Metso Automation). Vuonna 2002 Metso-konsernin liikevaihto oli 4,7 miljardia euroa ja henkilöstön määrä noin 28 500. Metson osakkeet noteerataan Helsingin ja New Yorkin pörsseissä.
 

Metso in Twitter