Pörssitiedote kesäkuuta 24, 2003 02.47.35 ip. CET

METSO HAKEE TOIMINTAA TEHOSTAMALLA 100 MILJOONAN EURON TULOSPARANNUSTA

Metson markkinaympäristö on jatkunut epävarmana, ja Metson tuotteiden kysyntä on jäänyt ennakoitua heikommaksi. Nykyisen markkina- ja kilpailutilanteen pitkittyessä tähän mennessä toteutetut toiminnan tehostamistoimet eivät ole riittäviä. Metso onkin päättänyt nopeuttaa kaikilla liiketoiminta-alueillaan toimenpiteitä kannattavuuden parantamiseksi ja toiminnan tehokkuuden lisäämiseksi.
Toimenpiteillä tavoitellaan vuositasolla noin 100 miljoonan euron tulosparannusta, josta Metso Paperin osuus on 30-40 miljoonaa euroa ja Metso Mineralsin osuus 50-60 miljoonaa euroa. Tehostamistoimenpiteiden arvioidaan alustavasti aiheuttavan suuruusluokaltaan noin 80 miljoonan euron kertakustannukset. Liiketoiminta-alueet täsmentävät suunnitelmansa toimenpiteistä elokuun loppuun mennessä.
Tehostamisohjelmaan liittyvät kertaluontoiset kustannukset kirjataan vuodelle 2003, minkä takia konsernin tulos jää merkittävästi viimevuotista pienemmäksi. Ennen mahdollisia tehostamisohjelmaan liittyviä kertaluonteisia kustannuksia Metson toisen neljänneksen tuloksen arvioidaan parantuvan ensimmäiseen neljännekseen verrattuna, mutta tammi-kesäkuulta tuloksen arvioidaan jäävän tappiolle.
Liiketoiminta-alueiden toimenpiteistä tiedotetaan sitä mukaa, kun ne valmistuvat. Metso Paper on jo aloittanut toimenpiteet Suomessa ja Ruotsissa, jossa henkilöstömäärää on ilmoitettu vähennettävän 300 henkilöllä. Nyt Metso Paper käynnistää myös Pohjois-Amerikassa noin 300 henkilön vähennykseen tähtäävät henkilöstöneuvottelut.
 
Metso-konserni on prosessiteollisuuden koneiden ja järjestelmien sekä huolto- ja asiantuntijapalvelujen maailmanlaajuinen toimittaja. Konsernin ydinliiketoimintoja ovat kuitu- ja paperiteknologia (Metso Paper), kiven ja mineraalien käsittely (Metso Minerals) sekä automaatio- ja säätöteknologia (Metso Automation). Vuonna 2002 Metso-konsernin liikevaihto oli 4,7 miljardia euroa ja henkilöstön määrä noin 28 500. Metson osakkeet noteerataan Helsingin ja New Yorkin pörsseissä.

Metso in Twitter