Pörssitiedote kesäkuuta 6, 2003 02.02.44 ip. CET

METSO SOPI 450 MILJOONAN EURON VALMIUSLUOTOSTA VIIDEKSI VUODEKSI

Metso Oyj on allekirjoittanut 450 miljoonan euron suuruisen viisi vuotta voimassa olevan valmiusluottosopimuksen 14 pankin muodostaman ryhmän kanssa. Luotto palvelee konsernin yleisrahoitusta ja on ensisijaisesti tarkoitettu turvaamaan lyhytaikaista varainhankintaa. Sillä korvataan kaksi voimassa olevaa valmiusluottoa: 230 miljoonan euron laina vuodelta 1998 ja vuodelta 2000 jäljellä oleva 400 miljoonan laina. Samalla valmiusluottositoumusten voimassaoloaika jatkuu vuoteen 2008 saakka.
Sitovien luottojärjestelyjen kokonaismäärä, mukaanlukien 100 miljoonan euron lyhytaikainen valmiusluotto, on mitoitettu vastaamaan Metson ennakoituja rahoitustarpeita merkittävien yritysjärjestelyjen tultua toteutetuiksi.
Syndikoinnissa valmiusluotto tuli selkeästi ylimerkityksi, ja Metso päätti korottaa lainamäärän 450 miljoonaan euroon alkuperäisestä 400 miljoonasta. Lainan pääjärjestäjinä ("Mandated Lead Arragers") toimivat Citigroup, Nordea ja SEB Merchant Banking, joista jälkimmäinen toimii myös lainan agenttina. Pankkiryhmään kutsuttiin Metson keskeisiä rahoittajapankkeja. Pääjärjestäjien lisäksi lainajärjestelyyn osallistuivat Danske Bank, Handelsbanken, Sampo Pankki ja Wachovia Bank National Association ("Arrangers"), sekä Bank of America N.A., BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA GROUP, Commerzbank Aktiengesellchaft, CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ, Helsinki Branch, OKOBANK, Standard Chartered Bank ja Banca Intesa S.p.A ("Co-Arrangers").
Metso-konserni on prosessiteollisuuden koneiden ja järjestelmien sekä huolto- ja asiantuntijapalvelujen maailmanlaajuinen toimittaja. Konsernin ydinliiketoimintoja ovat kuitu- ja paperiteknologia (Metso Paper), kiven-ja mineraalienkäsittely (Metso Minerals) sekä automaatio- ja säätöteknologia (Metso Automation). Vuonna 2002 Metso-konsernin liikevaihto oli 4,7 miljardia euroa ja henkilöstön määrä noin 28 500. Metson osakkeet noteerataan Helsingin ja New Yorkin pörsseissä.

Metso in Twitter