Pörssitiedote kesäkuuta 23, 2003 10.03.05 ap. CET

Metso toimittaa koneuudistuksen UPM-Kymmenen Rauman tehtaalle

Metso Paper toimittaa koneuudistuksen UPM-Kymmenen Rauman tehtaan paperikone nro 2:lle. SC-syväpainopaperia tuottavan koneen modernisointi parantaa paperin laatua sekä koneen tehokkuutta ja ajonopeutta. Kone käynnistyy uudistettuna keväällä 2004. Tilauksen arvo on yli 20 miljoonaa euroa.
Uudistus käsittää uuden perälaatikon ja viiraosan sekä puristin- ja kuivatusosien muutoksia. Lisäksi Metso Automation toimittaa perälaatikon ohjausjärjestelmän. Uudistuksen myötä paperikoneen laatutaso, mm. painettavuus ja painokoneajettavuus, paranevat merkittävästi. Paraneva ajettavuus ja stabiilisuus lisäävät myös koneen tehokkuutta. Keskimääräinen ajonopeus kohoaa noin 150 metriä minuutissa ja vuotuinen kapasiteetti noin 30 000 tonnia.
Alunperin Beloit-yhtiön toimittaman, vuonna 1971 käyttöönotetun PK 2:n viiran leveys on 9,15 m ja rakennenopeus 1400 m/min. Valmet uudisti koneen perusteellisesti vuonna 1990.
UPM-Kymmenen Rauman tehtaalla toimii neljä paperikonetta, joista kaksi tuottaa kevyesti päällystettyä aikakauslehtipaperia (LWC) ja kaksi superkalanteroituja aikakauslehtipapereita (SC) offset- ja syväpainokäyttöön. PK 2 tuottaa SC-syväpainopapereita aikakauslehti- ja luettelopainatuksiin. Rauman tehtaan vuotuinen tuotantokyky on 1,2 miljoonaa tonnia ja henkilöstön määrä 1200.
 
Metso-konserni on prosessiteollisuuden koneiden ja järjestelmien sekä huolto- ja asiantuntijapalvelujen maailmanlaajuinen toimittaja. Konsernin ydinliiketoimintoja ovat kuitu- ja paperiteknologia (Metso Paper), kiven ja mineraalien käsittely (Metso Minerals) sekä automaatio- ja säätöteknologia (Metso Automation). Vuonna 2002 Metso-konsernin liikevaihto oli 4,7 miljardia euroa ja henkilöstön määrä noin 28 500. Metson osakkeet noteerataan Helsingin ja New Yorkin pörsseissä.

Metso in Twitter