Pörssitiedote heinäkuuta 30, 2003 12.34.02 ip. CET

Metson tammi-kesäkuun 2003 osavuosikatsaus: TULOS JÄI HEIKOKSI - TEHOSTAMISOHJELMALLA HAETAAN JOUSTOA JA KANNATTAVUUTTA

- Metson liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 2 055 miljoonaa euroa (1-6/2002: 2 289 milj. e). Jälkimarkkina- ja huoltopalvelujen osuus liikevaihdosta oli 34 prosenttia (34 %).
- Uusia tilauksia saatiin 2 309 miljoonan euron arvosta (2 547 milj. e). Tilauskanta oli kesäkuun lopussa 1 783 miljoonaa euroa (30.6.2002: 1 925 milj. e).
- Tammi-kesäkuun liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä ja liikearvon poistoa oli 46,7 miljoonaa euroa (118,2 milj. e). Liikevoitto oli 18,8 miljoonaa euroa (73,5 milj. e).
-Tulos ennen satunnaiseriä ja veroja oli -16 miljoonaa euroa (36 milj. e voitollinen). Tulos osaketta kohti oli -0,13 euroa (0,12 e voitollinen).
- Nettovelkaisuusaste (gearing) oli kesäkuun lopussa 92,5 prosenttia (maaliskuun 2003 lopussa 79,5 prosenttia).
 
Metson toimintaympäristö ei muuttunut huhti-kesäkuussa. Maailmantalouden epävarmuus sekä Aasiassa vaikuttanut sars-epidemia heijastuivat markkinatilanteeseen ja heikensivät asiakasteollisuuksien investointihalukkuutta. Lisäksi euron vahvistuminen kiristi kilpailua. Kokonaisuudessaan konsernin tuotteiden kysyntä jäi ennakoitua heikommaksi.
Metson tammi-kesäkuun tulos painui tappiolliseksi euron vahvistumisen, Metso Paperin isojen projektien katetason alentumisen sekä Metso Mineralsin murskaus- ja seulontalaitteiden kilpailun kiristymisen seurauksena.
Metsossa on käynnissä pitkän aikavälin strateginen muutos. Markkinoiden tarpeiden muuttuessa osaamista on laajennettava asiakkaiden tuotantoprosessien elinkaaren kaikkiin vaiheisiin Metso Future Care -liiketoimintakonseptin mukaisesti. Samanaikaisesti jälkimarkkinaliiketoimintojen osuutta vahvistettaessa on myös kustannusrakennetta kevennettävä kaikilla Metson liiketoiminta-alueilla.
"Jo toteutetut toimet liiketoiminnan tehostamiseksi eivät ole riittäviä vaikean markkina- ja kilpailutilanteen pitkittyessä. Elokuun loppuun mennessä täsmentyvän tehostamisohjelman avulla pyrimme nopeuttamaan kannattavuuden parantamista ja lisäämään toiminnan joustavuutta kautta linjan", toteaa Metso-konsernin toimitusjohtaja Tor Bergman. Tavoitteena on vuositasolla noin 100 miljoonan euron tulosparannus. "Näillä toimilla vahvistamme Metson asemaa asiakasteollisuuksien vahvana toimittajana pitkällä aikavälillä."
Metson markkinaympäristön epävarmuuden arvioidaan edelleen jatkuvan. Vuoden jälkimmäisen puoliskon toiminnallisetn tuloksen arvioidaan kuitenkin paranevan selvästi ensimmäiseen vuosipuoliskoon verrattuna tilauskannasta tuloutuvien projektien, suhteellisen vakaan jälkimarkkina- ja huoltotoiminnan sekä tiukan kustannuskurin ansiosta. Konsernin koko vuoden tuloksen ennen satunnaiseriä ja veroja arvioidaan kuitenkin jäävän tappiolliseksi, koska ensimmäisen vuosipuoliskon tulos jäi odotuksia heikompi ja toiminnan tehostamisohjelma aiheuttaa noin 80 miljoonan euron kertaluonteisen kustannuskirjauksen vuodelle 2003.
 
 
Täydellinen raportti taulukoineen on ladattavissa alla olevasta linkistä
Esitteet
Nimi
Osavuosikatsaus 1-6/2003 Lataa

Metso in Twitter