Pörssitiedote elokuuta 29, 2003 11.33.10 ap. CET

METSO-KONSERNIN TEHOSTAMISOHJELMA KÄYNNISSÄ KAIKISSA LIIKETOIMINNOISSA

Metso-konsernin toiminnan tehostamisohjelma on käynnistynyt kaikissa liiketoiminnoissa. Osa tehostamistoimista on edennyt jo toteutusvaiheeseen. Tavoitteena on pitkän aikavälin kustannusrakenteen keventäminen ja kannattavuuden parantamisen nopeuttaminen. Ohjelmalla haetaan vuositasolla 100 miljoonan euron tulosparannusta, josta Metso Paperin osuus on 30-40 miljoonaa euroa, Metso Mineralsin osuus 50-60 miljoonaa euroa ja Metso Automationin osuus 10 miljoonaa.
Liiketoimintaympäristön muutokseen vastatakseen Metso uudistaa toimintamalliaan. Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa toiminta suunnataan entistä selvemmin huoltoon, asiakkaiden prosessien tehostamiseen ja koneuusintoihin. Samalla toimintavalmiuksia vahvistetaan uusilla kasvavilla markkinoilla, kuten Kiinassa ja Etelä-Amerikassa, minne arvioidaan lähivuosina rakennettavan pääosa uudesta paperin ja sellun valmistuksen sekä mineraalienkäsittelyn kapasiteetista. Tavoitteena on myös lisätä kysynnän vaihtelujen vaatimaa joustavuutta vähentämällä omaa tuotantokapasiteettia ja tiivistämällä valmistusyhteistyötä ulkopuolisten kumppaneiden kanssa.
 
Metso Paper
Metso Paper aloitti kesäkuun alussa yhteistoimintaneuvottelut arviolta 300 henkilön vähentämisestä Pohjoismaissa. Neuvottelut ovat pääosin päättyneet ja niiden tuloksena vähennetään Suomesta eri paikkakunnilta yhteensä noin 200 työpaikkaa irtisanomisten ja muiden toimenpiteiden kautta kesään 2004 mennessä. Ruotsissa vähennetään yhteensä noin 100 työpaikkaa kesään 2004 mennessä. Näiden toimien säästövaikutukset ovat vuositasolla yhteensä noin 11 miljoonaa euroa ja toimenpiteistä aiheutuvat kertakustannukset noin 6 miljoonaa euroa.
Lisäksi Metso Paper on käynnistänyt selvitykset oman valmistuskapasiteetin pienentämisestä Euroopassa pitkän aikavälin kysyntänäkymiä vastaavaksi erilaisin ratkaisuin, kuten ulkoistamalla. Metso Paper arvioi tulevaisuudessa tarvitsevansa Euroopassa merkittävästi nykyistä vähemmän omaa valmistuskapasiteettia kysynnän vaihteluiden ja asiakkaiden investointien painopisteen muuttumisen vuoksi.
Pohjois-Amerikassa kesäkuussa käynnistetyt valmistelut noin 300 henkilön vähentämisestä organisaation eri puolilla etenevät ja ensimmäiset vähennyspäätökset tehdään syyskuun alkupuolella.
 
Metso Minerals
Metso Mineralsin kustannusrakenteen keventämisen ja toiminnan tehostamisen pääpaino on murskaukseen ja seulontaan sekä mineraalienkäsittelyyn liittyvissä liiketoiminnoissa, joissa markkinoilla on ylikapasiteettia. Tavoitteena on tehostaa toimintaa Yhdysvalloissa ja Euroopassa järjestelemällä tuotantoa uudelleen, sulkemalla tehottomia yksiköitä ja keskittämällä toimintaa kustannustehokkaimpiin toimipisteisiin. Ensimmäiset näitä suunnitelmia koskevat päätökset tehdään syyskuun alkupuolella.
Lisäksi on tavoitteena keventää sekä hallinnon että myynti- ja huoltoverkoston kustannusrakennetta erityisesti Pohjois-Amerikassa ja eräissä Euroopan maissa.
 
Metso Automation
Vuonna 2002 toteutettujen henkilöstövähennysten lisäksi Metso Automation on päättänyt tehostaa toimintaansa edelleen ja käynnistää neuvottelut noin 140 henkilön vähentämiseksi Suomessa, Pohjois-Amerikassa ja myyntiverkostossa maailmanlaajuisesti. Näiden toimien säästövaikutukset ovat vuositasolla yhteensä noin 10 miljoonaa euroa ja toimenpiteistä aiheutuvat kertakustannukset noin 5 miljoonaa euroa.
 
Metso Ventures
Metso Paperin Jyväskylässä ja Karlstadissa, Ruotsissa, sekä Metso Mineralsin Tampereella sijaitsevat valimot yhdistetään ja siirretään operatiivisesti 1.10.2003 alkaen osaksi Metso Ventures -liiketoiminta-aluetta. Metso Ventures on konsernin muita liiketoimintoja palveleva kehitysyksikkö, johon kuuluu strategisen kehityksen alla olevaa tai tulevaisuuden liiketoimintaa.
Tavoitteena on selvittää Jyväskylän, Karlstadin ja Tampereen valimotoimintojen tulevaisuuden kehittämisvaihtoehdot. Kyseessä olevien valimoiden yhteenlaskettu vuosilaskutus on noin 70 miljoonaa euroa, josta 60 prosenttia tulee Metson ulkopuolisesta myynnistä ja niiden palveluksessa on yhteensä noin 600 henkilöä.
 
Tehostamisohjelman kustannusvaikutukset
Tehostamistoimenpiteiden arvioidaan alustavasti aiheuttavan suuruusluokaltaan noin 80 miljoonan euron kertakustannukset. Ne kirjataan loppuvuodelle 2003, minkä vuoksi Metson tulos jää merkittävästi viime vuotista pienemmäksi. Tammi-kesäkuun osavuosikatsauksen mukaisesti tämän kertaluonteisen kulukirjauksen johdosta Metso-konsernin koko vuoden tuloksen ennen satunnaiseriä ja veroja arvoidaan jäävän tappiolliseksi.
 
Metso-konserni on prosessiteollisuuden koneiden ja järjestelmien sekä huolto- ja asiantuntijapalvelujen maailmanlaajuinen toimittaja. Konsernin ydinliiketoimintoja ovat kuitu- ja paperiteknologia (Metso Paper), kiven ja mineraalien käsittely (Metso Minerals) sekä automaatio- ja säätöteknologia (Metso Automation). Vuonna 2002 Metso-konsernin liikevaihto oli 4,7 miljardia euroa ja henkilöstön määrä noin 28 500. Metson osakkeet noteerataan Helsingin ja New Yorkin pörsseissä.

Metso in Twitter