Pörssitiedote syyskuuta 25, 2003 03.19.11 ip. CET

METSO ARVIOI UUDELLEEN KIVEN- JA MINERAALIENKÄSITTELYN LIIKEARVOA

 
Metso-konserni on päättänyt noin 200 miljoonan euron liikearvon alaskirjauksesta ennen veroja Metso Mineralsissa. Alaskirjaus aiheutuu kiven- ja mineraalienkäsittelyn vaikean markkinatilanteen pitkittymisestä sekä Metso Mineralsille epäedullisista valuuttakurssimuutoksista.
Kiven- ja mineraalienkäsittelyn markkinatilanne alkoi heikentyä Svedalan hankintaprosessin jälkeen. Huolimatta kahden viime vuoden kuluessa toteutetuista Metso Mineralsin toiminnan tehostamistoimista ja päällekäisyyksien purkamisesta Metso on joutunut arvioimaan uudelleen aikataulua, jossa Metso Minerals saavuttaa konsernin taloudelliset tavoitteet. Varovaisempien arvioiden vuoksi liikearvoa on kirjattava alas.
Noin 200 miljoonan euron liikearvon alaskirjauksella ei ole kassavirtavaikutusta. Konsernin liikearvon poistot pienenevät vuositasolla noin 10 miljoonalla eurolla. Alaskirjaus raportoidaan Metson vuoden 2003 kolmannen neljänneksen tuloslaskelman satunnaisissa kuluissa. Näinollen sillä ei ole vaikutusta osakekohtaiseen tulokseen.
Liikearvon alaskirjaus nostaa nettovelkaisuusastetta eli gearingia noin 17 prosenttiyksikköä. Kesäkuun 2003 lopussa gearing oli 92,5 prosenttia. Alaskirjauksen vaikutuksesta Metson omavaraisuusaste laskee noin 3,5 prosenttiyksikköä ja Metson osakekohtainen oma pääoma alenee noin 1,5 euroa. Kesäkuun lopussa omavaraisuusaste oli 32,4 prosenttia ja oma pääoma osaketta kohti 9,40 euroa.
Metson tehostamisohjelman aiheuttamat arviolta 80 miljoonan euron kertaluonteiset kustannukset kirjataan kokonaisuudessaan vuoden 2003 kolmannen neljänneksen tulokseen.
Metso-konserni on prosessiteollisuuden koneiden ja järjestelmien sekä huolto- ja asiantuntijapalvelujen maailmanlaajuinen toimittaja. Konsernin ydinliiketoimintoja ovat kuitu- ja paperiteknologia (Metso Paper), kiven ja mineraalien käsittely (Metso Minerals) sekä automaatio- ja säätöteknologia (Metso Automation). Vuonna 2002 Metso-konsernin liikevaihto oli 4,7 miljardia euroa ja henkilöstön määrä noin 28 500. Metson osakkeet noteerataan Helsingin ja New Yorkin pörsseissä.

Metso in Twitter