Pörssitiedote syyskuuta 25, 2003 03.15.30 ip. CET

METSON TOIMITUSJOHTAJA VAIHTUU

 
Metso Oyj:n hallitus on tänään pitämässään kokouksessa päättänyt vapauttaa vuorineuvos Tor Bergmanin yhtiön toimitusjohtajan sekä Metson liiketoiminta-alueiden hallitusten puheenjohtajan tehtävistä tästä päivästä alkaen. Metso Oyj:n toimitusjohtajaksi ja Metson liiketoiminta-alueiden hallitusten puheenjohtajaksi on toistaiseksi nimitetty Metson varatoimitusjohtaja Olli Vaartimo.
Metson hallitus on samassa yhteydessä päättänyt Metso-konsernin johtamisjärjestelmän muuttamisesta siten, että liiketoiminta-alueet - Metso Paper, Metso Minerals, Metso Automation ja Metso Ventures - toimivat jatkossa aiempaa itsenäisemmin omaa strategiaansa kehittäen. Konsernin keskushallinnon toiminnot ja niiden rooli uudelleenarvioidaan loppuvuoden aikana siten, että tehostamisohjelmien ja konsernisynergiahankkeiden jatkuvuus turvataan.
Metso Oyj:n hallitus on tänään käsitellyt konsernin uutta strategiasuunnitelmaa ja sen pohjalta tehtyä Metso Mineralsin goodwillin impairment-testiä. Testin perusteella hallitus on päättänyt tehdä noin 200 miljoonan euron alaskirjauksen Metso Mineralsin goodwill-arvosta.
Metso-konserni on prosessiteollisuuden koneiden ja järjestelmien sekä huolto- ja asiantuntijapalvelujen maailmanlaajuinen toimittaja. Konsernin ydinliiketoimintoja ovat kuitu- ja paperiteknologia (Metso Paper), kiven ja mineraalien käsittely (Metso Minerals) sekä automaatio- ja säätöteknologia (Metso Automation). Vuonna 2002 Metso-konsernin liikevaihto oli 4,7 miljardia euroa ja henkilöstön määrä noin 28 500. Metson osakkeet noteerataan Helsingin ja New Yorkin pörsseissä.

Metso in Twitter