Pörssitiedote lokakuuta 28, 2004 12.19.45 ip. CET

Metso-konsernin tammi-syyskuun 2004 osavuosikatsaus: LIIKETULOKSEN MYÖNTEINEN KEHITYS JATKUI

  • Tammi-syyskuussa 2004 Metson liikevaihto oli 2 884 miljoonaa euroa (1-9/2003: 3 046 milj. e).
  • Liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä ja liikearvon poistoa kasvoi 107,5 miljoonaan euroon (80,7 milj. e).
  • Liikevoitto parani 39,3 miljoonaan euroon (liiketappio 273,7 milj. e). Liikevoitto sisältää 26 miljoonaa euroa heinä-syyskuulle kirjattuja kertaluonteisia kustannuksia Metso Paperin liiketoimintakonseptin uudistamisesta ja kustannusrakenteen keventämisestä.
  • Nettotulos oli 33 miljoonaa euroa voitollinen, mikä sisältää heinä-syyskuulle kirjatun 53 miljoonan euron verosaamisen.
  • Tulos per osake oli 0,24 euroa positiivinen (2,36 e negatiivinen).
  • Uusia tilauksia saatiin 3 405 miljoonan euron arvosta (3 296 milj. e). Tilauskanta oli syyskuun lopussa 1 918 miljoonaa euroa (1 505 milj. e vuoden 2003 lopussa).
  • Nettovelkaisuusaste (gearing) oli syyskuun lopussa 62,3 prosenttia (31.12.2003:
    107,7 %).
Metson kolmannen vuosineljänneksen liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä ja liikearvon poistoa oli 55,9 miljoonaa euroa. Jatkuvien liiketoimintojen osalta vastaava luku oli 58,8 miljoonaa euroa. Koko tammi-syyskuun jaksolla jatkuvien liiketoimintojen liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä ja liikearvon poistoa vahvistui 99,7 miljoonaan euroon (59,9 milj. e).
 
Tammi-syyskuussa kirjattiin nettomääräisesti 41 miljoonaa euroa kertaluonteisia kuluja, joihin sisältyy kolmannella neljänneksellä kirjatut 26 miljoonaa euroa kertaluonteisia kuluja Metso Paperin liiketoimintakonseptin uudistamisesta. Metson kolmannen neljänneksen liikevoitto oli 18,8 miljoonaa euroa.
 
Metson tulos ennen veroja oli tammi-syyskuussa 3 miljoonaa euroa tappiollinen. Nettotulos oli 33 miljoonaa euroa voitollinen sisältäen kolmannella neljänneksellä kirjatun 53 miljoonan euron verosaamisen. Siten myös osakekohtainen tulos kääntyi positiiviseksi 0,24 euroon.
 
Metso sai tammi-syyskuussa uusia tilauksia enemmän kuin vastaavaan aikaan vuotta aiemmin. Syyskuun lopun tilauskanta oli myös selvästi vahvempi kuin vuodenvaihteessa tai syyskuun 2003 lopussa. Jatkuvien liiketoimintojen saadut tilaukset kasvoivat 9 prosenttia ja tilauskanta vahvistui 36 prosenttia. Konsernin jälkimarkkinatoiminnan osuus kasvoi hieman ja oli 40 prosenttia liikevaihdosta.
 
"Metso Minerals ja Metso Automation ovat parantaneet tulostaan selvästi. Yleensä kausiluonteisesti hiljaisemmalla kolmannella neljänneksellä molemmat onnistuivat tehostamistoimilla kevennetyn kustannusrakenteen ja suotuisan kysynnän tukemana vahvistamaan liikevoittomarginaaleja edelleen edellisestä neljänneksestä", sanoo Metson toimitusjohtaja Jorma Eloranta.
 
"Metso Minerals on hyödyntänyt markkinatilanteen ja vahvistanut tehostamistoimiensa vaikutusta. Metso Automation on jatkanut hyvää kannattavuuskehitystään epäyhtenäisestä markkinatilanteesta huolimatta. Metso Paperin liiketoimintakonseptin uudistaminen jatkuu kesäkuussa 2004 ilmoitetun mukaisesti. Metso Paperin kolmannen neljänneksen operatiivinen tulos oli alkuvuotta parempi."
 
Tammi-syyskuussa Metson nettovelkaisuusaste, gearing, on laskenut merkittävästi vahvan operatiivisen kassavirran ja liiketoimintojen myyntien ansiosta. Metso jatkaa kilpailukykynsä parantamista ja toimintansa tehostamista varmistaakseen asemansa markkinajohtajana sekä vuodelle 2005 asetettujen taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseksi, sanoo Jorma Eloranta.
 
Lähiajan näkymät
Metso Paperin loppuvuoden markkinatilanteen arvioidaan jatkuvan epävarmana. Papereiden ja kartonkien tulevalla hintakehityksellä on keskeinen merkitys massa- ja paperiteollisuuden investointiaktiviteettiin. Metso Paperin kuluvan vuoden liikevaihdon ja liikevoiton ennen kertaluonteisia eriä arvioidaan jäävän edellisvuodesta.
 
Metso Mineralsin tuotteiden kysynnän odotetaan jatkuvan hyvänä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa sekä Aasiassa. Euroopassa maanrakennusteollisuuden kysynnän odotetaan elpyvän vähitellen. Kaivosteollisuuden investointinäkymät ovat hyvät. Metso Mineralsin myönteisen tuloskehityksen arvioidaan jatkuvan.
 
Metso Automationin markkinaodotukset ovat edelleen tyydyttävät sellu- ja paperiteollisuudessa ja hyvät energia-, öljy- ja kaasuteollisuudessa. Metso Automationin tuloksen arvioidaan säilyvän hyvänä.
 
Kokonaisuudessaan Metso-konsernin vuoden 2004 liikevoiton ennen kertaluonteisia eriä arvioidaan olevan viimevuotista parempi. Osakekohtaisen tuloksen arvioidaan olevan positiivinen.
 
 
Lisätietoja antavat:
Jorma Eloranta, toimitusjohtaja, Metso-konserni, puh. 0204 84 3000
Olli Vaartimo, varatoimitusjohtaja, Metso-konserni, puh. 0204 84 3010
Eeva Mäkelä, sijoittajasuhdejohtaja, Metso-konserni, puh. 0204 84 3253
 
 
LIITE Metso Oyj:n osavuosikatsaus, tammi-syyskuu 2004
Esitteet
Nimi
Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2004 Lataa

Metso in Twitter