Pörssitiedote marraskuuta 30, 2004 02.05.13 ip. CET

Metso myy Reedrillin Terex Corporationille

 
 
Metso Mineralsin liiketoiminta-alueeseen kuuluvan, kivenporauslaitteita valmistavan Reedrillin kehitysvaihtoehtoja selvitettyään Metso-konserni on päättänyt luopua porausliiketoiminnasta ja on solminut sopimuksen liiketoiminnan myymisestä Terex Corporationille. Kauppa saatetaan päätökseen, kun tarvittavat viranomaisluvat on saatu. Kauppahinta määräytyy luovutusajankohdan nettovarallisuuden mukaan ja kaupasta arvioidaan syntyvän Metsolle pieni myyntivoitto.
 
Reedrill valmistaa ja myy sekä maan alla käytettäviä porauslaitteita että pintaporauslaitteita ja -työkaluja sekä niiden varaosia kaivos- ja rakennusteollisuudelle sekä porausurakoitsijoille. Vuonna 2003 Reedrillin liikevaihto oli 60 miljoonaa euroa, ja sen palveluksessa oli noin 240 henkilöä.
 
Reedrillin päätoimipaikka on Shermanissa, Teksasissa, Yhdysvalloissa. Yrityksellä on lisäksi myynti- ja huoltoyksiköitä Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa ja Indonesiassa. Reedrill on perustettu vuonna 1941 Teksasissa.
 
Reedrill siirtyi Metso-konserniin vuonna 2001 Metson Svedalan kaupan yhteydessä. Reedrillin liiketoiminta omalla fokusoituneella tuote- ja markkina-alueella on kehittynyt viime vuosien aikana hyvin. Reedrill-liiketoiminnoilla ei kuitenkaan ole vahvaa strategista yhteensopivuutta Metso Mineralsin muiden liiketoimintojen kanssa.
 
Terex Corporation on yhdysvaltalainen, maailmanlaajuisesti toimiva monialayritys, joka valmistaa koneita ja laitteita rakennus- ja infrastruktuuriteollisuudelle, louhoksille, kierrätys, avolouhos-, laivaus-, kuljetus-, jalostus- ja ylläpitoteollisuudelle sekä julkiselle sektorille. Konsernin liikevaihto vuonna 2003 oli yli 3,9 miljardia dollaria.
 
Metso-konserni on prosessiteollisuuden koneiden ja järjestelmien sekä huolto- ja asiantuntijapalvelujen maailmanlaajuinen toimittaja. Konsernin ydinliiketoimintoja ovat kuitu- ja paperiteknologia (Metso Paper), kiven- ja mineraalienkäsittely (Metso Minerals) sekä automaatio- ja säätöteknologia (Metso Automation). Vuonna 2003 Metso-konsernin liikevaihto oli 4,3 miljardia euroa. Konsernin palveluksessa työskentelee noin 23 000 henkilöä yli 50 maassa. Metson osakkeet noteerataan Helsingin ja New Yorkin pörsseissä.
 
www.terex.com
 
Tähän tiedotteeseen sisältyvät, muut kuin jo toteutuneisiin asioihin liittyvät kannanotot ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia arvioita ovat esimerkiksi yleisestä talouskehityksestä ja markkinatilanteesta sekä asiakkaiden liiketoiminnan kannattavuudesta ja investointihalukkuudesta esitetyt näkemykset. Myös yhtiön kasvua, kehitystä, kannattavuutta sekä synergiaetujen ja kustannussäästöjen toteutumista koskevat odotukset ja lausumat sisältävät tulevaisuuteen liittyviä arvioita. Tässä yhteydessä käytetään esimerkiksi sanoja odottaa, arvioida ja ennakoida. Esitetyt arviot ja lausumat perustuvat tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin sekä tällä hetkellä tiedossa oleviin seikkoihin. Ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, joiden toteutuessa yhtiön tulokset voivat poiketa huomattavasti odotuksista.
 
Epävarmuustekijöitä ovat muun muassa:
(1) yleinen taloudellinen tilanne mukaan lukien valuuttakurssien ja korkotason vaihtelut, jotka vaikuttavat asiakkaiden toimintaedellytyksiin sekä yhtiön saamiin tilauksiin ja niiden kannattavuuteen
(2) kilpailutilanne, erityisesti kilpailijoiden kehittämät merkittävät teknologiset ratkaisut
(3) yhtiön oman toiminnan, kuten tuotannon, tuotekehityksen ja projektinjohdon, onnistuminen ja jatkuva tehostaminen
(4) vireillä olevien ja tulevien yrityskauppojen ja -järjestelyjen onnistuminen.
 

Metso in Twitter