Pörssitiedote marraskuuta 12, 2004 03.50.36 ip. CET

METSON JOUKKOVELKAKIRJOJEN VAIHTO ON TOTEUTUNUT

Metso Oyj:n tarjous vaihtaa Euro Medium Term Note -ohjelmaan kuuluvat nykyiset 6,25 % joukkovelkakirjat (joista tällä hetkellä liikkeellä 412 miljoonaa euroa) ('nykyiset joukkovelkakirjat') uusiin euromääräisiin 5,125 % vuonna 2011 erääntyviin joukkovelkakirjoihin ('uudet joukkovelkakirjat') on toteutunut ('vaihtotarjous'). Vaihtotarjous julkistettiin lokakuun 29. päivänä 2004 ja se päättyi marraskuun 11. päivänä 2004.
Nykyisiä joukkovelkakirjoja toimitettiin tarjousehtojen mukaisesti ja hyväksyttiin vaihdettavaksi 256,1 miljoonaa euroa, eli 62,2 % nykyisten joukkovelkakirjojen liikkeellä olleesta määrästä. Vaihtosuhteen 1,0709449 perusteella uusia joukkovelkakirjoja lasketaan liikkeelle 274,2 miljoonaa euroa marraskuun 19. päivänä 2004.
Vaihdettavien nykyisten joukkovelkakirjojen suuresta määrästä johtuen Metso ei laske liikkeelle ylimääräisiä joukkovelkakirjoja.
Metson 7-vuotinen joukkovelkakirjaemissio sai positiivisen vastaanoton markkinoilta ja mahdollisti Metson velkojen maturiteettirakenteen pidentämisen edullisilla rahoitusehdoilla.
 
Vaihtotarjouksen lopputulos
Vaihtoon hyväksyttyjen nykyisten joukkovelkakirjojen pääomamäärä: 256 064 000 euroa
Uusien joukkovelkakirjojen pääomamäärä: 274 211 000 euroa
2006 viitekorko (OBL 4,50 % joka erääntyy elokuun 18. päivänä 2006 - ISIN: DE0001141380): 2,356 %
Vaihdon korkomarginaali: 55 bp yli 2006 viitekoron
Vaihtohinta: 106,589 % nykyisten velkakirjojen 1000 euron pääomamäärästä
Rahasuoritus kullekin nykyiselle joukkovelkakirjalle kertyneestä korosta: 58,74 euroa
Uusien joukkovelkakirjojen liikkeellelaskupäivä: marraskuun 19. päivä 2004
7-vuotinen keski-swap viitekorko: 3,557 %
Uusien joukkovelkakirjojen korkomarginaali: 165 bps yli 2011 viitekoron
Uusien joukkovelkakirjojen kuponkikorko: 5,125 %
Uusien joukkovelkakirjojen hinta: 99,528 % uusien velkakirjojen 1000 euron pääomamäärästä
Vaihtosuhde: 1.0709449
Uusien joukkovelkakirjojen erääntymispäivä: marraskuun 21. päivä 2011
 
Loppuselvitys
Loppuselvityksen arvioidaan tapahtuvan marraskuun 19. päivänä 2004, jolloin uudet joukkovelkakirjat toimitetaan niille nykyisten joukkovelkakirjojen haltijoille, jotka ovat hyväksyneet vaihtotarjouksen sen ehtojen mukaisesti (yhdessä kertyneestä korosta sekä mahdollisesta pyöristyksistä johtuvan rahasuorituksen kanssa).
 
Pääkaupanvälittäjinä vaihtotarjouksessa toimivat Deutsche Bank ja Merrill Lynch. Muina kaupanvälittäjinä toimivat Citibank, Nordea ja Skandinaviska Enskilda Banken. Vaihtoagenttina toimii Citibank ja Luxemburgin vaihtoagenttina toimii Dexia Banque.
 
Metso-konserni on prosessiteollisuuden koneiden ja järjestelmien sekä huolto- ja asiantuntijapalvelujen maailmanlaajuinen toimittaja. Konsernin ydinliiketoimintoja ovat kuitu- ja paperiteknologia (Metso Paper), kiven- ja mineraalienkäsittely (Metso Minerals) sekä automaatio- ja säätöteknologia (Metso Automation). Vuonna 2003
Metso-konsernin liikevaihto oli 4,3 miljardia euroa. Konsernin palveluksessa työskentelee noin 23 000 henkilöä yli 50 maassa. Metson osakkeet noteerataan Helsingin ja New Yorkin pörsseissä.
 
Lisätietoja:
Pekka Hölttä, rahoitusjohtaja, Metso-konserni, puh. 0204 84 3195
 
Eeva Mäkelä, sijoittajasuhdejohtaja, Metso-konserni, puh. 0204 84 3253
 
 
Kaupanvälittäjät (Dealer Managers):
 
Vaihtoagentit:
 
Tätä ilmoitusta ei saa jakaa Yhdysvalloissa, Italiassa, Espanjassa, Kanadassa, Australiassa tai Japanissa.
Tämän tiedotteen sisältämää informaatiota ei ole tarkoitettu julkaistavaksi tai levitettäväksi Yhdysvalloissa. Tämän tiedotteen sisältämä materiaali on puhtaasti informatiivista eikä se ole tarjous arvopaperien myymiseksi Yhdysvalloissa. Tiedotteessa tarkoitettuja arvopapereita ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (Securities Act of 1933) mukaisesti, eikä myöskään minkään osavaltion lakien mukaisesti, eikä niitä saa myydä Yhdysvalloissa muutoin kuin vuoden 1933 arvopaperilain sallimissa poikkeustapauksissa rekisteröintivelvollisuudesta, tai tilanteessa jossa transaktio ei ole Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain tai soveltuvien osavaltioiden lakien piirissä. Tätä vaihtotarjousta tai mitään sen osaa ei tulla rekisteröimään Yhdysvalloissa, eikä osakkeita tulla myymään julkisesti Yhdysvalloissa.
Tämä tiedote ei ole suora tai välillinen tarjous koskien mahdollista arvopaperien myyntiä tai hankintaa, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen tai myynti olisi lainvastaista ennen arvopapereiden rekisteröintiä, poikkeusta rekisteröintivelvollisuudesta tai muuta hyväksyntää kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisesti. Vaihtotarjousta ei tehdä, eikä tarjouksia hyväksytä, velkakirjojen haltijoilta sellaisissa valtiossa, joissa vaihtotarjoustarjous ei ole paikallisen lakien ja sääntöjen mukainen.
 

Metso in Twitter