Pörssitiedote joulukuuta 31, 2004 10.30.20 ap. CET

Metso toimittaa hiokkeen- ja paperinvalmistuslaitteita Myllykoski-ryhmälle

Metso Paper toimittaa hiokkeen- ja paperinvalmistuslaitteistoja Myllykoski-ryhmän paperitehtaille Saksaan, Suomeen ja Yhdysvaltoihin. Tilauksiin osallistuvat Metson yksiköt Jyväskylässä, Järvenpäässä, Turussa, Valkeakoskella ja Tampereella, Sundsvallissa, Ruotsissa sekä Atlantassa, USAssa. Tilausten yhteisarvo on lähes 40 miljoonaa euroa.
 
Metso Paper uusii MD Plattlingin paperikone PK 11:n Baijerissa, Saksassa. Keveitä, päällystettyjä aikakauslehtipapereita valmistavan koneen uusinta sisältää uuden perälaatikon ja viiraosan, puristinosan uusinnan sekä kuivatusosan muutoksia. Toimitukseen kuuluu lisäksi apu- ja lisälaitteita uusittavalle osalle. Paperikoneen toiminnan tehostamisen lisäksi Metso uudistaa myös tehtaan hiomoa. Uusien laitteiden avulla nostetaan hiomon kapasiteettia. PK 11 käynnistyy uusittuna joulukuussa 2005.
 
Metso Paper toimittaa hiokkeen peroksidivalkaisulaitoksen päälaitteet Myllykoski Paperin Anjalankosken tehtaan paperikone PK 6-7:lle. Tilaus koostuu päälaitteiden lisäksi valkaisukemikaalien valmistuslaitteista sekä Metso Automationin prosessinohjaus-järjestelmästä kenttälaitteineen. Toimituksella parannetaan tuotettavan superkalanteroidun SC-paperin laadullista kilpailukykyä. Laitos on valmis tuotantokäyttöön vuoden 2006 alussa.
 
Metso Paper toimittaa painehiomon laajennuksen Madison Paper Industries -yhtiölle Madisoniin, USA:n Mainen osavaltioon. Toimitus sisältää uuden, järjestyksessään tehtaan kuudennnen hiomakoneen sekä Metso Automationin prosessinohjauslaitteiston päivityksen ja laajennuksen. Laajennusprojekti toimitetaan lokakuussa 2005.
 
MD Lang Paper, Myllykoski North America ja Myllykoski Paper muodostavat Myllykoski-ryhmän, jolla on tehtaita Saksassa, Suomessa, Sveitsissä ja Yhdysvalloissa. Paperitehdasperheen yhteinen vuosikapasiteetti on noin 2,5 miljoonaa tonnia. Myllykoski-ryhmän palveluksessa työskentelee noin 3800 henkilöä ja sen liikevaihto vuonna 2003 oli 1,4 miljardia euroa.
 
Metso-konserni on prosessiteollisuuden koneiden ja järjestelmien sekä huolto- ja asiantuntijapalvelujen maailmanlaajuinen toimittaja. Konsernin ydinliiketoimintoja ovat kuitu- ja paperiteknologia (Metso Paper), kiven- ja mineraalienkäsittely (Metso Minerals) sekä automaatio- ja säätöteknologia (Metso Automation). Vuonna 2003 Metso-konsernin liikevaihto oli 4,3 miljardia euroa. Konsernin palveluksessa työskentelee noin 23 000 henkilöä yli 50 maassa. Metson osakkeet noteerataan Helsingin ja New Yorkin pörsseissä.

Metso in Twitter